Regisztráció és bejelentkezés

Új, kondenzált Leucettine alkaloid analógok szintézise

Új, kondenzált Leucettine alkaloid analógok szintézise

Koós Katalin, II. évf. MSc gyógyszervegyész-mérnök hallgató

Témavezetők: Dr. Mucsi Zoltán vezető kutató

Servier Gyógyszerkutató Intézet

Dr. Nyerges Miklós, Hit to lead fejlesztés részlegvezető

Servier Gyógyszerkutató Intézet

Konzulens: Dr. Keglevich György egyetemi tanár

BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

TDK dolgozatomban egy tengeri moszatból izolált alkaloid új, kondenzáltvázas analógjainak előállításával foglalkoztam. A munka alapját az irodalomból ismert Leucettamine B alkaloid képezte, ami több kinázon mikromólos inhibitor aktivitást mutatott. A rennes-i egyetem munkatársai az alkaloidmolekula lépésről-lépésre történő módosítgatásával eljutottak egy hatékony molekuláig, ami bekerült a Servier felfedezőkutatásába. A szintetikus munka során érdekes mellékreakciókra figyeltek fel, amikor a szintézisben intermedierként használt 1-es vegyülettel Knoevenagel addíciót orto helyzetben szubsztituált 2-es és 3-as aldehidekkel végezték. Ezek a reakciók új, a 4-es és 5-ös vegyületcsaládokhoz vezettek.

Munkám célja az volt, hogy a két új vegyületcsalád tagjait megsokszorozzam. Míg a 4-es számmal jelzett molekulacsalád pár tagja az irodalomban le van írva, addig az 5-ös heterociklus az irodalomban még teljesen ismeretlen. Vizsgáltam továbbá, hogy a gyűrűzárás mely esetekben játszódik le és melyekben nem. Ennek érdekében számos ponton variáltam a két gyűrűrendszert és így kb. 50, az irodalomban eddig le nem írt új vegyületet állítottam elő. Előzetes elméleti kémiai számolások segítségével szabályszerűséget találtam a gyűrűzárási képesség és a szubsztituensek között. Számos elkészült vegyületről fluoreszcenciás spektrumot rögzítettünk, amelyek a vegyületcsalád további potenciális alkalmazási területeit vetítik előre.

csatolmány

szerző

  • Koós Katalin
    gyógyszervegyész-mérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Keglevich György
    egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett