Regisztráció és bejelentkezés

Gőz-folyadék egyensúlyi adatok konzisztenciájának vizsgálata egy új módszerrel

Folyadékelegyek desztillációs szeparációjához elengedhetetlenül fontos a megfelelő tervezés, mivel igen nagy az energiaigényük. A megfelelő tervezéshez szükség van a rendszert alkotó komponensek, elegyek termodinamikai tulajdonságainak ismeretére, mint például a gőz-folyadék egyensúlyi adatokra. Ezen a területen továbbra is kiemelten fontos az adatok mérési úton történő meghatározása, mivel sok esetben számításos módszerrel nem modellezhető megfelelően az adott rendszer. Az mérési adatokat viszont szükséges megvizsgálni, hogy azok összhangban vannak-e a megfelelő termodinamikai törvényszerűségekkel, amelyekre hőtani összefüggésekből származtatható ún. termodinamikai konzisztenciateszteket alkalmaznak. Ezen tesztek azonban különböző elhanyagolásokat tartalmaznak, és használhatóságuk esetenként korlátozott, pl. nagy forráspontkülönbségű biner elegyek esetében.

Munkám célja nagy forráspontkülönbségű elegyekre is alkalmazható konzisztenciateszt kidolgozása, amelyhez az irodalomban rendelkezésre álló adatok mellett egy saját kísérletsorozattal meghatározott gőz-folyadék egyensúlyi adatsort is felhasználtam.

Havasi, D.; Pátzay, G.; Kolarovszki, Z.; Mika, L. T. J. Chem. Eng. Data. 2016, 61, 3326–3333.

csatolmány

szerző

 • Kolarovszki Zoltán
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Mika László Tamás
  egyetemi tanár, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Dr. Havasi Dávid
  Egyetemi adjunktus, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

helyezés

II. helyezett