Regisztráció és bejelentkezés

A fedőkőzetet alkotó agyagásvány átalakulása szuperkritikus szén-dioxid hatására

A globális felmelegedés, valamint ennek hatásai általánosan ismertek, és a Föld átlaghőmérsékletének emelkedése egyértelműen korrelál a légköri szén-dioxid koncentrációval. Az egyik ideiglenes, ámde annál fontosabb átvezető technológia a szén-dioxid geológiai tárolása (CCS). A CCS biztonságosságát és a geológiai modellek megbízhatóságát alapvetően meghatározza, hogy a fedőkőzeteket alkotó agyagásványok reagálnak-e, és ha igen, a geológiai körülmények között milyen módon az injektálásra kerülő szén-dioxiddal. A modellek megbízhatóságának növelése megalapozottabb döntést tesz lehetővé a technológia magyarországi megvalósíthatósáság illetően is.

TDK munkám során kidolgoztam a megfelelő mérési módszereket, elvégeztem a méréseket és részt vettem a minták analitikai minősítésében. A vizsgált nátrium-mondtmorrillonit a fedőkőzetek meghatározó anyagásványa. A kísérletek tervezése során a CCS technológiára jellemző különböző helyeken (injektáláshoz közel; injektálástól távolabb, a tároló felső részén; az injektálástól távol, a tároló középső részén) elhelyezkedő fedőkőzet-víz-szén-dioxid rendszereket szerettük volna modellezni. Három különböző mérési körülményt vizsgáltam 80 -on és 100 baron: száraz szuperkritikus szén-dioxid közeget, vízzel telített szén-dioxid közeget illetve víz-anyagásvány-szén-dioxid szuszpenzióját.

A kísérletek során kapott szilárd és folyadék mintákat a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel együttműködve röntgenpordiffrakciós, Fourier-transzformációs infravörös spektrométeres és induktív csatolású plazma optikaiemissziós méréseknek vetettük alá. A kapott eredményeket közös munkában értékeltük ki.

szerző

 • Hegyfalvi Csaba
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Székely Edit
  egyetemi tanár, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Dr. Szabó Zsuzsanna
  Tudományos Munkatárs, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Geokémiai és Laboratóriumi Főosztály (külső)

helyezés

Jutalom