Regisztráció és bejelentkezés

Újszerű rezolválóágensek és technológiák alkalmazása a diasztereomer sóképzéses rezolválásban

A királis gyógyszerhatóanyagok szintézise során elsősorban a diasztereomer sóképzéses reszolválási eljárásokat alkalmazzák. Ezeknek a kidolgozása során az első feladat az enantiomerekkel szelektíven kristályosodó királis reagens, a reszolváló ágens kiválasztása. Módszeresen kell kristályosodási kísérleteket elvégezni. Ilyenkor ha egy racém bázis enantiomerjeit kívánjuk elkülöníteni akkor mindenképpen ki kell próbálni a (R,R)-borkősavat, illetve annak valamilyen származékát. Ha a származékok a borkősav félamidjai, akkor a nitrogénjét helyettesíthetjük akirális szubsztituensekkel, melyek alifás vagy aromás csoportot tartalmaznak. Ugyanakkor nem találtunk példát olyan borkősav származékkal végzett eredményes enantiomer elválasztásra, melyek során a borkősav félamidjának nitrogénjét királis szubsztituenssel helyettesítették, például valamilyen királis aminosavval. Ezért különböző aminosav enantiomerek borkősavas acilezésével reszolváló ágensként is alkalmazható dikarbonsavak elállításait és racém bázisok (tetramisol, tofisopám) reszolválásaiban történő alkalmazásait hajtottuk végre.

Egy adott racém vegyület reszolváló ágensének kiválasztása, vagy egy új reszolváló ágens alkalmazási lehetőségeinek kipróbálása igen nagy reagens-, művelet- és időigényes kísérleti munkát kíván. Lényegesen egyszerűbb lenne a kedvező reagens kiválasztása, ha ugyanazt a reagenst a többszöri bemérés, majd elkülönítés helyett egy félfolyamatos működésű reaktorban alkalmaznánk. Úgy, hogy az egyik királis reagens például a reszolváló ágens, mint egy katalizátor ágyként, nem hagyná el a reaktort egyik reakció lépés során sem. Ezen módszer megvalósíthatóságának vizsgálatát modell reszolválásként a klorocid intermedier, a racém treo-2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propándiol sósavas sójának (R,R)-dibenzoil-borkősav-N,N-dimetil-félamid semleges kálcium sójával történő diasztereomer sóképzéses reszolválásaiban vizsgáltuk.

szerző

 • Fődi Balázs
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Szeleczky Zsolt
  , (külső)
 • Dr. Pálovics Emese
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett