Regisztráció és bejelentkezés

Impinging jet technológia fejlesztése reakcióelegy folyamatos kristályosításához

Dolgozatom célja egy acetil-szalicilsav tartalmú szintéziselegy impinging jet keverőelemmel végzett folyamatos üzemű kicsapásos kristályosításának megvalósítása, valamint a folyamatparaméterek termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata. A többkomponensű, állandó összetételű, mellékterméket is tartalmazó reakcióelegy feldolgozásához a szintéziselegyet és a kicsapószerként alkalmazott heptánt kapillárisokon átvezetve nagy sebességgel ütköztetem. Elsőként szakaszos kísérletek során vizsgálom az utókeverési idő termelékenységre gyakorolt hatását. Ezt követően a kevert folyadékot a kristályok érlelése céljából egy túlfolyóval ellátott kevert szuszpenziójú reprezentatív termék elvételű (MSMPR) tartályreaktorba vezetem. Egy három faktoros kísérlettervben vizsgálom a folyamat különböző paramétereinek (túltelítés mértéke, folyadéksugarak lineáris áramlási sebessége, hőmérséklet, tartózkodási idő) hatását a termelésre, a keletkező termék morfológiájára (szemcseméret, szemcseméret eloszlás, kristályalak), valamint tisztaságára. További célom az impinging jet kristályosítási technika összehasonlítása az ugyanerre a szintéziselegyre kidolgozott egyéb folyamatos kristályosítási technológiákkal (MSMPR tartályreaktor impinging jet keverőelem nélkül, plug flow csőreaktor).

szerző

 • Joó Ádám Viktor
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Marosi György
  , Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Pataki Hajnalka
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett