Regisztráció és bejelentkezés

Elektrosztatikus szálképzéssel előállított hatóanyag tartalmú minták folyamatos homogenizálása

Az amorf szilárd diszperziók egyre nagyobb teret hódítanak a gyógyszergyártásban,

köszönhetően a jó oldódási tulajdonságuknak, mely sok esetben a rossz vízoldhatóságú

hatóanyagok biológiai hasznosulását is javítja. A jelenleg piacon lévő, ilyen rendszereket

tartalmazó gyógyszerkészítmények jelentős részénél porlasztva szárítással, vagy olvadék

extrúzióval alakítják ki az amorf formát. A szakirodalomban azonban folyamatosan jelennek

meg új, innovatív eljárások, melyek közül az elektrosztatikus szálképzés egy modern, és igen

ígéretes módja az előállításuknak.

Az elektrosztatikus szálképzés egyik előnye, hogy egy folyamatos technológia, így

lényegesen hatékonyabb és kevésbé időigényes az amorf jellegű termékek gyártása. Kihívást

jelenthet viszont a rossz gördülékenységgel jellemezhető nano és mikro mérettartományba eső

szálak teljesen folyamatos üzemmódban történő feldolgozása. A leggyakoribb gyógyszerforma a tabletta, melynek előállításánál a komponensek porfolyási tulajdonságainak különösen nagy hatása van a hatóanyag egységességére a végtermékben, szakaszos és folyamatos gyártások során egyaránt.

Kutatómunkám célja egy összetett, folyamatos rendszer megalkotása volt, mellyel az elektrosztatikus szálképzés közelebb kerülhet a valós ipari alkalmazáshoz. Először a szálas

termékek nagyobb mennyiségű előállításával foglalkoztam, majd törekedtem a méretnövelt

rendszer és a további műveletek összekötésére. Az egyes részlépéseket külön vizsgáltam,

kiemelt figyelmet fordítva az adagolás karakterisztikájának megismerésére, mely a folyamatos gyártások meghatározó lépésének tekinthető. Munkám során az adagolás sebességét a szálképzés termelési sebességéhez igazítottam. Ezzel megalapoztam egy olyan rendszer működését, mely a valós gyártás során is folyamatosan üzemeltethető lenne. A következő lépésben a szálas termék és a tablettázási porkeverék folyamatos homogenizálást vizsgáltam részletesebben, melyre jelenleg még nincs példa a szakirodalomban. Mivel a folyamatos rendszerek állandó felügyelete elengedhetetlen, illetve a szálas anyagok adagolása kritikus folyamat, a homogenizálási lépés mellé in-line nyomon követésre alkalmas módszert is fejlesztettem. Ehhez közeli infravörös spektroszkópiát használtam, mely lehetőséget adott a

szálas terméket tartalmazó porkeverék aktuális koncentrációjának meghatározására. Ez az

analitikai eljárás a későbbiekben felhasználható lenne egy visszacsatolásos szabályozás

beépítésére, mellyel az adagolók irányítása elérhetővé válna, és ezzel a termékek állandó

minősége folyamatosan biztosítható lenne.

szerző

 • Záhonyi Petra
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Nagy Zsombor Kristóf
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Szabó Edina
  tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék