Regisztráció és bejelentkezés

Őssejt specifikus markerek kimutatása madár primordiális csírasejtekben

A házityúk kiváló alanya a fejlődésbiológiai és őssejt kutatásoknak elsősorban az embriók könnyű hozzáférhetősége miatt. A primordiális őssejtek (csírasejtek) a csíravonal prekurzorai, melyek a későbbiekben érett pete-, illetve hímivarsejtté differenciálódnak. Az embrió sejtjei közül egyedül a primordiális csírasejtek képesek genetikai információjukat továbbadni a következő generációnak. A madarak fejlődésének különlegessége, hogy ősivarsejtjeik más fajokkal ellentétben a vérkeringést használják, hogy a majdani ivarszervek területére vándoroljanak. E jelenséget kihasználva tojásrakás utáni két napos csirke embriók dorsalis aortájából őscsírasejtek izolálhatóak, majd ezt követően in vitro sejttenyészetben hosszabb ideig fenntarthatóak.

TDK munkám során embrionális őssejtekre jellemző markereket vizsgáltunk. Az őssejt specifikus transzkripciós faktorokra specifikus primereket terveztem, majd két napos házityúk embriókon teszteltem azok expresszióját. Ezt követően a primereket a fent említett módszerrel izolált PG sejttenyészet expressziós profiljának vizsgálatára használtam.

Emellett kilenc napos embriók jobb és bal oldali ivarszervkezdeményeiben is megnéztem a markergének expresszióját. Jelentős asszimmetria látható mindkét nem esetében, de a nőstények ivarszervének jobb és bal oldala között, az OCT4 és VASA expressziójában szignifikánsan nagyobb különbség figyelhető meg, mint a hímek esetében.

További kutatásaink során a miRNS-ek primordiális csírasejtek differenciálódásában betöltött szerepét szeretnénk vizsgálni, illetve feltérképeznénk a kétoldali ivarszervkezdeményben az őssejt specifikus miRNS-ek expresszióját.

Az ősivarsejtekre jellemző expressziós mintázat segítségével megfigyelhető, hogy történik-e változás a sejtekben huzamosabb idejű fenntartás, illetve fagyasztás és felengedés után. A szerzett ismeretek felhasználhatóak az őshonos baromfifajtáink ősivarsejtjeinek differenciálatlan állapotban való fenntartására irányuló kutatásokban, melyek távlati célja a madarak genetikai állományának ex situ megőrzésére alkalmas módszer kifejlesztése.

szerző

 • Südy Ágnes
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Gócza Elen
  tudományos tanácsadó, csoportvezető, NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Intézet (külső)
 • Lázár Bence
  PhD hallgató, NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Intézet (külső)
 • Dr. Szarka András
  egyetemi tanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

I. helyezett