Regisztráció és bejelentkezés

Különleges HMW glutenin alegység összetételű búzavonalak összetételi és funkcionális vizsgálata

Különleges HMW glutenin alegység összetételű búzavonalak összetételi és funkcionális vizsgálata

Nagy Judit, M.Sc. I. évf.

Témavezető: Dr. Tömösközi Sándor egyetemi docens

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

Konzulens: Dr. Kemény Sándor egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A búza az egyik legjelentősebb haszonnövény. Azon kevés területek egyike, melynek szinte teljes vertikuma a nemesítéstől az élelmiszer- és nem élelmiszercélú feldolgozásig Magyarországon is megtalálható. A búzaminőség megítélése összetett kérdés, amely a környezeti tényezőktől, a kereslet alakulásától, a fogyasztói igények módosulásától, függően folyamatosan változik. A minősítés – és ily módon a minőségfejlesztés- területén a terméshozam, a biotikus vagy abiotikus rezisztencia és a tápérték mellett a technológiai minőség is egyre inkább meghatározó szerephez jut.

A gabona, ezen belül a búza teljes összetételének és genetikai állományának egyre pontosabb feltérképezésének köszönhetően új utak nyílnak meg a funkcionálisan és táplálkozástanilag kedvező fajták nemesítésében.

Ehhez a kutatási irányhoz csatlakozva kísérleteim során különböző búzafajták HMW glutenin alegység összetételükben módosított vonalainak összetételi és technológiai tulajdonságait vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy a beépített alegységek hatása azonosítható-e a keresztezéssel előállított vonalak beltartalmi és a búzaminősítés gyakorlatában általánosan alkalmazott reológiai módszerekkel (Zeleny teszt, Valorigráf) mérhető paraméterek alakulásában. A kísérleti magvakat a Piešťany-i Növénytermesztési Kutatóközpont bocsátotta rendelkezésemre. A minták a keresztezés korai fázisából származtak, nagyon kis mennyiségben álltak rendelkezésre, ezért a tanszéki közreműködéssel fejlesztett mikro módszerek és műszerek alkalmazása vált szükségessé.

Az eddigi eredményeink azt mutatják, hogy egyes alegységek hatása tetten érhető. Például a Glu-1A21* alegység jelenléte gyengébb technológiai minőséggel párosul, míg a Glu-1B6.1+8.1 minőségrontó jellege mutatkozott meg. Habár ezek az eredmények a viszonylag alacsony mintaszám és a biológiai kísérletekre jellemző nagyfokú variabilitás

miatt nem tekinthetőek statisztikai értelemben bizonyítottnak, eredményeim hozzájárulhatnak az említett alegységek funkcionális szerepének tisztázásához.

szerző

  • Nagy Judit
    biomérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Tömösközi Sándor
    docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

Jutalom