Regisztráció és bejelentkezés

A glikokálix sejtadhézióban betöltött szerepének kísérleti és elméleti vizsgálata

A glikokálix a sejt felszínén megtalálható szénhidrátban gazdag, gél-szerű, negatív töltésű struktúra. Számos funkciója közül az egyik legfontosabb a sejtadhézióban betöltött szerepe, melynek mechanizmusa még nem teljesen megértett. Ez intenzív kutatás tárgya, mivel a rákos sejtek glikokálixa jellegzetes eltéréseket mutat az egészséges sejtekétől, például eltérő a glikozilációjuk és a sejtfelszínükön túlexpresszálják az erős glikoziláltságú fehérjéket.

A dolgozatomban különböző glikokálix komponenseket emésztő enzimek sejtadhéziójára gyakorolt hatását vizsgáltam. A mérések jelölésmentes optikai bioszenzorral készültek RGD biofunkcionalizált felületen. A mérési adatokra az integrin-ligandum kötések kialakulását, felbomlását és az adhéziós zónába integrinek toborzását leíró matematikai modellt illesztettem.

szerző

 • Szin Dorina
  Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kovács Boglárka
  tudományos munkatárs, EK MFA (külső)
 • Magyaródi Beatrix
  PhD hallgató, EK MFA (külső)
 • Balogh Anna
  MSc hallgató, EK MFA (külső)

helyezés

III. helyezett