Regisztráció és bejelentkezés

Antracén fluorofor egységet tartalmazó foszfinoxido-koronaéterek szintézise és enantiomerfelismerő-képességük vizsgálata

Kutatócsoportunkban régóta szintetizálnak különböző koronaéter alapú fluoreszcens szenzormolekulákat, és vizsgálják ezen makrociklusok szelektív fémion komplexálását, illetve enantiomerfelismerő-képességét [1-5].

A fenti kutatásokat kiterjesztve munkám során új, antracén fluorofor egységet tartalmazó, enantiomertiszta foszfinoxido-18-korona-6-éter alapú szenzormolekulákat ((R,R)-1 és (S,S)-1) állítottam elő. Az előállított makrociklusok enantiomerfelismerő-képességét vizsgáltam spektroszkópiai módszerekkel, 1-feniletil amin hidrogén-perklorát, 1-(1-naftil)-etil amin hidrogén-perklorát, fenilglicin-metilészter hidrogén-perklorát és fenilalanin-metilészter hidrogén-perklorát sókkal szemben.

A szenzormolekula mindkét enantiomerjét előállítottam, így lehetőség nyílt a spektroszkópiai mérések során az esetleges szennyezések okozta hibák felismerésére és kiküszöbölésére.

1. Móczár, I.; Huszthy, P.; Maidics, Z.; Kádár, M.; Tóth, K. Tetrahedron 2009, 65, 8250-8258.

2. Móczár, I.; Huszthy, P.; Mezei, A.; Kádár, M.; Nyitrai, J.; Tóth, K. Tetrahedron 2010, 66, 350-358.

3. Kertész, J.; Bognár, B.; Kormos, A.; Móczár, I.; Baranyai, P.; Kubinyi, M.; Kálai, T.; Hideg, K.; Huszthy, P. Tetrahedron 2011, 67, 8860-8864.

4. Kertész, J.; Móczár, I.; Kormos, A.; Baranyai, P.; Kubinyi, M.; Tóth, K.; Huszthy, P. Tetrahedron: Asymmetry 2011, 22, 684-689.

5. Szemenyei, B.; Móczár, I.; Pál, D.; Kocsis, I.; Baranyai, P.; Huszthy, P. Chirality 2016, 28, 562-568.

csatolmány

szerző

 • Márton Anna
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Tóth Tünde
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Szabó-Szentjóbi Hajnalka
  Kutató-fejlesztő analitikus, Richter Gedeon NyRT (külső)
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett