Regisztráció és bejelentkezés

Dextrán alapú felületi rétegek előállítása FluidFM módszer segítségével végzett sejtadhéziós kísérletekhez

Jelölésmentes bioszenzorok alkalmazásánál az egyik kulcsfontosságú paraméter a felületre rögzített funkcionális réteg kialakítása. Számos vizsgált anyagi rendszer közül a dextrán bizonyult erre legalkalmasabbnak nem-specifikus adszorpció visszaszorítási képessége miatt. Ezen kívül a könnyen származékolható karboxil-csoportok révén az immobilizálni kívánt receptromolekulák száma jelentősen növelhető. Ezen munka keretében dextrán rétegek sejtadhéziós tulajdonságait vizsgáltam FluidFM módszer segítségével szervetlen oxid felületeken (pl. üveg, hullámvezető dielektrikum) kialakított mikrolitográfiás mintázatok segítségével.

Üveg tárgylemez és optikai hullámvezető fénymódus spektroszkópiás méréseknél (OWLS) alkalmazott szenzor felületeken karboximetil-dextránból (CMD) rétegeket hoztam létre forgótárcsás rétegleválasztás (spin coating) technikával, melyhez különböző származékoltsági fokú (DS, degree of substitution) CMD-t állítottam elő. A kb. száz nanométeres vastagságú CMD rétegek stabilitását és rugalmasságát nátrium-trimetafoszfát (STMP) keresztkötő ágens alkalmazásával növeltem meg, mellyel a sejteket körülvevő extracelluláris mátrix (ECM) modellezése volt a célom. A kialakított réteget kontaktszög méréssel, AFM, ellipszometria, illetve OWLS méréstechnikákkal jellemeztem.

A létrehozott CMD rétegeken sejtadhéziós kísérleteket végeztem, melyek során bizonyítottam annak fehérje- és sejttaszító tulajdonságát. FluidFM technika segítségével a CMD rétegekre ciklikus RGD peptid motívumot mintáztam szintén sejtadhéziós kísérletek céljából, majd az alkalmazott HeLa sejtek kitapadását vizsgáltam a kialakított rétegeken fáziskontraszt mikroszkópiával.

szerző

 • Türk Barbara
  Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kurunczi Sandor
  tud. munkatárs, MTA TTK MFA (külső)
 • Dr. Hórvölgyi Zoltán
  egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

Jutalom