Regisztráció és bejelentkezés

S-metoprén meghatározása folyadékkromatográfiás módszerrel

A módszer kidolgozására azért került sor, hogy a biológiai kísérleteknél a vízben az S-metoprén valódi koncentrációját mérni lehessen. A fenti eredmények alapján az S-metoprén meghatározása vízmintából ppb szinten lehetővé vált, ezzel hozzájárultunk a toxikológiai mérések sikerességéhez. A kidolgozott folyadék-folyadék extrakciós módszer alkalmazása sikeres volt. A módszerrel ezután már megbízhatóan mérhető az anyag koncentrációja a határérték alatt is. A szakirodalomban kevés meghatározási módszert lehet találni, azok pedig nem veszik figyelembe az S-metoprén magas logP értékét. Az általam kidolgozott módszerrel viszont alacson koncentrációszinten is reprodukálhatóan, és közel 100%-os visszanyeréssel lehet meghatározni az anyagot. Az elővalidálás során a módszerrel szelektíven sikerült elválasztani az S-metoprént, nagy érzékenységgel. A beállított paraméterekkel az anyag átlagos retenciós ideje 5,83 perc, ami megfelelő sebességű méréseket biztosít. A kimutatás alsó határa 6 fg/mL, a mennyiségi meghatározás alsó határa pedig 20 fg/mL. Az elővalidálás során robosztussági vizsgálatot is végeztem, melynek során a mozgófázis összetételét változtattam, illetve egy másik kolonnán is alkalmaztam a módszert. A holtidő meghatározása után kiszámítottam a módszer analitikai teljesítményjellemzőit. Az átlagos visszatartás (2,65) és az átlagos elméleti tányérszám is megfelelő (8000). A vizsgált minta 20% metanol - 80% víz térfogatarányú elegyben hűtőben és szobahőmérsékleten tárolva is 5 napig stabil maradt. A kidolgozott módszer a gyakorlatban is alkalmazásra került.

szerző

  • Görög András
    környezetmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Fekete Jenő
    , Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék