Regisztráció és bejelentkezés

Többváltozós kalibrációs módszerek vizsgálata mint lehetséges eszköz a Raman-térképezés alkalmazásához kontrollált technológiákban

Az ún. Folyamatfelügyelő és Analizáló Technológia (PAT, Process Analytical Technology) célja, hogy a gyógyszeripari folyamatok pontos nyomon követésével biztosítható legyen a készítmények állandó, megfelelő minősége. Ennek megvalósítása olyan analitikai módszereket igényel, melyek mintaelőkészítés nélküli, roncsolásmentes mérések által alkalmasak valós, vagy közel valós idejű vizsgálatra a hatóanyag előállításától a végső minőségellenőrzésig. A Raman-térképezés ezeknek a kívánalmaknak megfelelhetne, azonban az általa szolgáltatott óriási mennyiségű adatból a megfelelő információ kinyerése kihívást jelentő feladat. A mérési módszer alkalmazása PAT körülmények között egyre kifinomultabb többváltozós adatelemzési (kemometriai) módszerek alkalmazását igényli.

A gyógyszeriparban kiemelten fontos a polimorf hatóanyagrendszerek tisztaságának jellemzése. Polimorfszennyezők előfordulhatnak a kristályosítás során vagy akár más, nem kívánatos mellékfolyamat eredményeként is. A hatóanyagot és egyéb segédanyagokat tartalmazó keverékek pontos kvantitatív meghatározása a készítmények gyártásakor vagy a végtermékek ellenőrzésekor egyaránt szükséges lehet. Az említett két rendszer pontos mennyiségi meghatározásával tehát szabadalmi, technológiai és minőségbiztosítási kérdésekben egyaránt fontos tényezőkre derülhet fény.

Munkám során kétkomponensű polimorf keverékek valamint három komponenst tartalmazó hatóanyag- segédanyag rendszerek mennyiségi elemzését valósítottam meg. Célom az volt, hogy a Raman-térképezéssel elérhető meghatározási pontosságot javítsam, valamint tapasztalatokat szerezzek ezen rendszerek és az alkalmazott többváltozós adatelemzési módszerek vizsgálata során fellépő főbb kérdésekről, problémákról. Tanulmányoztam a gyógyszeripari gyakorlatban eddig nem, vagy csak ritkán használt lineáris és nemlineáris kalibrációs módszereket és összehasonlítottam olyan széles körben használt módszerekkel, mint például a Lambert-Beer törvény alapján végzett egyváltozós regresszió, vagy főkomponens-analízisen alapuló kiértékelés. Különös figyelmet fordítottam a különböző adatelőkészítési módszerek meghatározási pontosságra gyakorolt hatásának vizsgálatára valamint változókiválasztási módszerek tesztelésére, melyek alkalmazására Raman-térképezésben eddig nem volt példa.

Eredményeim arra engednek következtetni, hogy ezen újszerű adatelemzési módszerek jelentősen pontosabb mennyiségi meghatározást tesznek lehetővé, ezáltal hozzájárulhatnak a Raman-térképezés sikeres integrálásához a „Folyamatfelügyelő Analizáló Technológiába” is.

szerző

 • Nagy Brigitta
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Marosi György
  , Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Farkas Attila
  tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett