Regisztráció és bejelentkezés

Szakértői szoftverek értékelése retenció előrejelzésben

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) napjainkra az egyik leggyakrabban használt analitikai technikává vált. Az kromatográfiás módszerek kidolgozásánál alapvető fontosságú a módszer megbízhatóságának értékelése. Az utóbbi években, főleg a gyógyszeriparban, elterjedt a megbízhatóság/minőség tervezésének szemlélete.

A kromatográfiás módszerek kidolgozásánál segítséget nyújthatnak a szakértői szoftverek. Egyes szoftverek (pl. Pallas, Marvin) alapvető fiziko-kémiai paraméterek (logP, logD, pKa) előrejelzésével segítik a kromatográfust a kezdeti kromatográfiás körülmények kiválasztásában. Más szoftverek segítségével (ACD Labs LC Simulator, DryLab) kezdeti kísérleti kromatogramok alapján számíthatók az optimális elválasztás körülményei (hőmérséklet, pH, gradiens idő, terner összetétel, additív koncentráció). A kísérleti adatok alapján megtervezett elválasztás összhangban van a megbízhatóság/minőség tervezésének szemléletével (Quality by Design, QbD), és nagymértékben csökkenti a módszerkidolgozás időigényét. Irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy a kezdeti kromatogramok alapján történő elválasztás előrejelzése/tervezése nagy megbízhatósággal történik. Az irodalomban ellentmondó eredmények találhatóak a molekulaszerkezet alapján történő elválasztás előrejelzésére/tervezésére. A dolgozat célja, hogy az ACD Labs LC Simulator szoftverben található –molekulaszerkezet alapján történő- előrejelző modul használhatóságát, megbízhatóságát értékelje. Az értékelésre valós minta (Amlodipin és Ph. Eur. szennyezői) kromatogramjait használtuk, majd a szimulált és mért adatok eltérései alapján vizsgáltuk az előrejelzés megbízhatóságát.

A dolgozatban értékeljük a kísérleti adatokból, valamint molekulaszerkezet alapján történő szimulációkból származó előrejelzések megbízhatóságát. Javaslatot teszünk a szimulációk megbízhatóságának javítására.

szerző

 • Barta Enikő
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Fekete Jenő
  , Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
 • Dr. Bobály Balázs
  adjunktus, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

Jutalom