Regisztráció és bejelentkezés

Mikrocseppentésen alapuló immobilizációs eljárás fejlesztése nagy hibridizációs hatékonyságú peptid-nukleinsav biochipek előállítására

Mikrocseppentésen alapuló immobilizációs eljárás fejlesztése nagy hibridizációs hatékonyságú peptid-nukleinsav biochipek előállítására

Simon László Ferenc, MSc I. évfolyam

Témavezető: Dr. Gyurcsányi E. Róbert egyetemi docens

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

MTA-BME „Lendület” Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport

Konzulens: Dr. Lautner Gergely egyetemi tanársegéd, posztdoktor

BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Napjainkban egyre nő az igény a különböző biomarkerek felismerésére alkalmas szelektív receptorok iránt, illetve a célmolekulák kötődési kinetikájának meghatározására és optimálására a későbbi bioanalitikai alkalmazásuk érdekében. Ezen a téren csoportunk egy újfajta biomarker-család tagjai, az ún. mikroRNS molekulák szelektív felismerésére alkalmas receptorok és érzékelő fejlesztését tűzte ki célul. A mikroRNS molekulák rendkívül kis koncentrációban kerülnek a keringésbe, ezért meghatározásuk nagy affinitású receptorokat igényel, amely célra a természetes oligonukleotid felismerő szálak nem minden esetben alkalmasak.

Kutatómunkám során ezért szintetikus oligonukleotid analógok, nevezetesen

peptid-nukleinsav (PNS) felismerő szálak hibridizációs tulajdonságait vizsgáltam képalkotó felületi plazmon-rezonanciás módszerrel (iSPR – imaging Surface Plasmon Resonance) planáris arany felületen. A PNS felismerő szálak esetében a bázisok egy peptid láncon helyezkednek el, amely egyrészt rendkívüli biokémiai stabilitást eredményez, másrészt a foszfát csoportok kiiktatása miatt nem rendelkeznek negatív töltésekkel, amely elektrosztatikus taszítás által a természetes nukleinsav felismerő szálak esetében gyengíti a hibridizált szálak közötti kölcsönhatást. Ugyanakkor a PNS szálak hibridizációs hatékonyságát sok esetben csökkenti, hogy nem specifikusan is erősen adszorbeálódnak arany felületre, ami a felületi sűrűségük és az immobilizálás körülményeinek hosszas optimálását igényli. Ennek a problémának a megoldására egy újfajta immobilizációs technikát fejlesztettünk ki, miszerint a PNS szálat a vele komplementer szekvenciájú DNS szállal előhibridizált formában immobilizáljuk egy tiol-csoporton keresztül az aranyozott planáris SPR-biochip felületére. A módszernek köszönhetően a szelektív felismeréshez legalkalmasabb felületi receptor-sűrűség önszerveződéssel alakul ki, így jelentősen növelhető a felismerő szál hibridizációs hatékonysága, és javítható a mikroRNS-ek kimutatási határa. Meghatározható a felismerő szál felületi receptor-sűrűsége és a hibridizáció során elérhető maximális törésmutató változás (Rmax) értéke, így az eddigieknél nagyobb pontossággal számíthatóak ki a kinetikát leíró sebességi együtthatók, és a disszociációs egyensúlyi állandó értéke is. Az immobilizációs technika optimálását követően megvizsgáltam egy újfajta, ún. fordított– kinetikai módszer alkalmazhatóságát az egyensúlyi paraméterek meghatározására.

szerző

 • Simon László Ferenc
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Gyurcsányi Róbert
  egyetemi docens, (külső)
 • Dr. Lautner Gergely
  , (külső)

helyezés

I. helyezett