Regisztráció és bejelentkezés

Kitozán-zselatin keverék xerogélek és prekurzor oldataik felületi feszültségének vizsgálata

Kitozán-zselatin keverék xerogélek és prekurzor oldataik felületi feszültségének vizsgálata

Kovács Attila, IV. évf.

Témavezető: Dr. Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanár

BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Konzulens: Kiss Bálint tudományos segédmunkatárs

BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

A kitozán-zselatin keverékek kedvező tulajdonságaiknak köszönhetően (biokompatibilitás, biodegradábilitás, idegsejtaffinitás) a gyógyászat számos területén alkalmazhatóak lennének (gyógyszer hatóanyag hordozó, szövetrekonstrukciós közeg, protézis, vagy egyéb beültetett idegen test bevonata). A fenti alkalmazások széles körű megvalósítására azonban még nem áll rendelkezésre elég információ a keverékek fizikai kémiai viselkedéséről. Vizsgálatunk célja a kitozán-zselatin keverékek, illetve a belőlük készített vékonyrétegek nedvesedésének meghatározása az összetétel és az idő függvényében. Az ülőcsepp-módszerrel kapott mérési eredményekből következtetünk a vékonyrétegek szerkezetére, illetve a polimer keverék molekuláinak kölcsönhatására a határrétegben. A mérésekhez a két polimer oldatából polimer elegyeket létesítettünk, majd ezekből mikroszkóp tárgylemezekre mártásos eljárással szilárd bevonatokat alakítottunk ki. A bevonatokon mért peremszögek alapján, a Fowkes-modell felhasználásával, becsültük a tiszta komponensek és keverékeik felületi feszültségét. A szilárd felszíni nedvesedési eredmények értelmezése céljából tanulmányoztuk a bevonatok prekurzor oldatainak felületi feszültségét is a polimer összetétel függvényében függőcsepp módszerrel. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az oldatok felületi feszültségét nem csak a kisebb felületi feszültséget eredményező komponens (zselatin) felhalmozódása, hanem a polimer komponensek kölcsönhatása is befolyásolja (tovább csökkentve annak értékét). A szilárd polimer keverékek számított felületi feszültségének analíziséből azonban a kitozán feldúsulására következtettünk a szilárd felületeken. Még további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a polimer molekuláknak a bevonatok kialakítása során végbemenő adszorpciós folyamatairól teljesebb képet kaphassunk.

Köszönetnyilvánítás: A munkát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12) pályázat, VKSZ_12-1-2013-0080) támogatta.

szerző

 • Kovács Attila
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Albert Emőke
  egyetemi adjunktus, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • Dr. Hórvölgyi Zoltán
  egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

Jutalom