Regisztráció és bejelentkezés

Kék golyóstollbetét tinták kriminalisztikai vizsgálata

Az okmányokon végzett vegyészszakértői vizsgálatok köre - felismerve, hogy a textíliák, festékek, műanyagok stb. esetén alkalmazott analitikai módszerek az okmányokon lévő festékanyagok vizsgálata során is alkalmazhatók - az elmúlt években jelentősen bővült. Az okmányok kitöltő anyagai közé sorolható golyóstollak festékanyagainak vizsgálatára leggyakrabban a különböző hamisítási ügyek kapcsán jelentkezik igény.

A legtöbbször felmerülő kérdések:

- Az adott okmányon lévő, golyóstollal íródott szövegrészek azonos tolltól származnak-e?

- Az adott okmányon lévő, golyóstollal íródott pl. névaláírás az adott tolltól származik-e?

- Mennyire egyedi az adott golyóstollban lévő festékanyag, megkülönböztethető-e más márkájú golyóstollak festékanyagától?

Az ügyek egy részében a kérdések klasszikus okmányszakértői módszerek segítségével is megválaszolhatók. Ugyanakkor számos esetben, pl. amikor ezekkel a módszerekkel festékanyagok nem megkülönböztethetők, indokoltak a további, vegyészszakértői vizsgálatok. A golyóstoll tinták vegyészszakértői vizsgálata jelenleg a magyar kriminalisztikai gyakorlatban még nem teljes körűen kidolgozott, bizonyos kérdések kapcsán a már alkalmazott módszerek megfelelőek, ám ezeket finomítva esetlegesen több információhoz juthatnak a szakértők és pontosabb választ adhatnak. Kiemelten nagy az igény a problémakör átfogó vizsgálatára, mely összehangolja a különböző módszereket, és komplexen kezeli a klasszikus okmányszakértői tevékenységeket és a vegyészszakértői vizsgálatokat.

Munkám célja egy, a hazai kínálatot lefedő golyóstoll mintagyűjtemény és adatbázis felépítése, majd minták különböző analitikai módszerekkel történő vizsgálata volt. A munka egyik kiemelt szempontjának tekintettem, hogy a vizsgálatok felépítése a lehető legjobban modellezze a valós bűnügyek során elvégzendő teendőket és gondolkodásmódot. Ennek megfelelően a golyóstollak festékanyagait papírra írt formában, és egy igazi bűnügy esetén alkalmazott vizsgálati sorrendben elemeztem. Az egyik fő kérdésem az volt, hogy mely módszerekkel, eszközökkel lehet egymástól megkülönböztetni a tintákat, egyáltalán tapasztalható-e bármilyen különbség. Fontos kérdés volt számomra, hogy milyen mélységű információ nyerhető a vizsgálatok során a tintákról. Felmerült kérdés volt ezen felül, hogy különböző tollak azonos gyártóktól azonos minőségű tintát tartalmaznak-e. Mivel több vizsgálati módszert is alkalmaztam, ezért fontos volt számomra, hogy megtudjam, a módszerek kiegészítik, megerősítik-e egymást, vagy mindegyikkel csak közel megegyező eredményt lehet elérni, azaz kombinálni nem feltétlenül érdemes őket.

Az adatbázist a hazai kínálatot minél jobban lefedő gyűjteményből készítettem, mely 35 különböző tollbetétet tartalmaz. Az általam első lépésben alkalmazott vizsgálati módszerek az optikai vizsgálatok, a Raman spektroszkópia és a vékonyréteg-kromatográfia.

szerző

 • Papp Soma
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Károly Istvánné
  , (külső)
 • Dr. Pokol György
  egy. tanár, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

III. helyezett