Regisztráció és bejelentkezés

Flavonoidok humán szérum albuminhoz való kötődésének vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel.

A szájon át adagolt hatóanyagok a tápcsatornán keresztül felszívódva a véráramba kerülnek, ahol reverzibilisen kötődhetnek a vér plazmafehérjéihez. A gyógyszerhatóanyagok ezen fehérjék közül jellemzően a humán szérum albuminnal (HSA) lépnek kölcsönhatásba. Mivel a célszövethez kizárólag a szabad gyógyszerforma képes eljutni, a molekulák plazmafehérje-kötődése befolyásolhatja a gyógyhatás kialakulását. Az albuminkötődés vizsgálatára számos különböző módszer áll rendelkezésre, melyek közül a legfontosabb általánosan is használt az egyensúlyi dialízis, ultrafiltrálás, ultracentrifugálás, spektroszkópiás és kromatográfiás technikák [1].

A flavonoidok a növényvilágban széles körben elterjedt, számos gyógyhatással rendelkező vegyületcsalád. A szervezetbe jutva a fent leírtak szerint e vegyületek is kötődhetnek a plazmafehérjékhez, de az ezzel foglalkozó irodalom nem egységes, illetve hiányosnak mondható [2].

Célunk egy olyan nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer fejlesztése volt, mellyel a különböző flavonoid vegyületek HSA-hoz való kötődése, valamint a molekulaszerkezet hatása a kötődés erősségére vizsgálható.

A mérésekhez királis állófázison immobilizált HSA oszlopot használtunk [3]. Az általunk fejlesztett módszert 10 különböző gyógyszerhatóanyag segítségével validáltuk. Jó korrelációt tapasztaltunk az általunk mért albuminkötődés, és az irodalmi adatok között [3]. A módszer segítségével 25 különböző flavonoid humán szérum albumin kötődését vizsgáltuk.

Vizsgáltuk az egyes szerkezeti elemek hatását a kötődés erősségére. Ilyen szerkezeti elemek a hidroxil-csoportok száma az A, B, és C gyűrűben, ezek metiláltságának mértéke, az esetleges glikozid-csoportok pozíciója, és típusa, valamint a pirán gyűrűben található C2-C3 kötés telítetlensége (1.ábra).

Összességében sikerült egy nagy áteresztőképességű, reprodukálható, gyors módszert kifejleszteni flavonoidok humán szérum albuminhoz való kötődésének kiterjedt vizsgálatára.

[1] Antonia Kotsiu, Christine Tesseromatis, Protein Binding of Drugs in Ming Hu, Xiaoling Li (ed.), Oral Bioavailability. John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2011.

[2] Shashank Kumar, Abhay K. Pandey, Chemistry and Biological Activities of Flavonoids: An Overview. The Scientific World Journal, vol. 2013, 2013.

[3] Klara Valko, Shenaz Nunhuck, Chris Bevan, Michael H. Abraham, Derek P. Reynolds, Fast Gradient HPLC Method to Determine Compounds Binding to Human Serum Albumin. Relationships with Octanol/Water and Immobilized Artificial Membrane Lipophilicity. J. of Pharm. Sci., vol. 92, 2236-2248, 2003.

csatolmány

szerző

 • Domokos András
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Balogh György Tibor
  egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett