Regisztráció és bejelentkezés

Affinitás kromatográfiai hordozók fejlesztése fehérjék szelektív elválasztására

TDK munkám során rögzített új fémion tartalmú affiniás kromatográfiai hordozókat (Immobilized metal ion affinity chromatography, IMAC) fejlesztettünk ki, amelyek segítségével lehetséges a rekombinánsan előállított fehérjék tisztítása. Az IMAC technológia azon alapszik, hogy a fehérjét az N- vagy C-terminálisán egy fúziós „címkével” látják el géntechnológiai módszerekkel, aminek segítségével a rekombináns fehérje affinitás kromatográfiával egyszerűen elválasztható. A legjobban elterjedt címke a láncvégekhez kapcsolt oligo-hisztidin (His-Tag), ami reverzibilisen kötődik a hordozón kialakított fémkelátokhoz.

Célunk olyan segédanyagok előállítása volt, amellyel folyamatos üzemben megvalósítható a fermentációval előállított fehérjék szeparációja. Hordozóként a kutatócsoport által már széles körben használt, kitűnő mechanikai szilárdsággal, nagy fajlagos felülettel rendelkező és szerteágazóan módosítható szilikagéleket választottuk. A felületmódosításokat több lépésben valósítottuk meg, hogy a hordozóink tulajdonsága az alkalmazási terület kívánalmainak megfeleljen. A fejlesztés során célunk volt az is, hogy könnyen kivitelezhető és robosztus reakciókat építsünk be a technológiai folyamatba, a segédanyagok többször felhasználhatók és regenerálhatók, folyamatos üzemben alkalmazható legyenek, illetve kiküszöböljük a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható IMAC hordozók hátrányait úgy, mint a nehézkes tárolási körülmények, visszaforgathatóság, toxikus fémionok.

Az előállított hordozóink szoba körülmények között stabilan tárolhatók, gyors és hatékony technológiai lépések útján építjük fel őket és általánosan alkalmazhatók His-Tag-el ellátott célfehérjék tisztítására.

csatolmány

szerző

  • Illés Emese
    gyógyszervegyész-mérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Poppe László
    egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett