Regisztráció és bejelentkezés

Balesetkezelés céljából tervezett átalakítás vizsgálata a Paksi Atomerőműben

Dolgozatom célja, hogy a 2011-es fukushimai balesetet követően az Európai Tanács által előírt Célzott Biztonsági Felülvizsgálatban („Stress test”-ben) javasolt, a konténment lassú túlnyomódását megakadályozó berendezést vizsgáljak a Paksi Atomerőműben. A kialakítandó sprinkler rendszer súlyosbaleseti szituációban lépne működésbe, de kialakításából adódóan a tervezési üzemzavarokra is hatással lenne. A koncepcióterv szerint két zóna üzemzavari hűtőrendszer (ZÜHR) ágból nyerné a hűtőközeget, amelyek így egy csővezeték és négy armatúra erejéig összeköttetésbe kerülnének, ezáltal a három ág közül kettő függővé válhatna. Az eddig fennálló hármas redundancia megfelelő feltételek teljesülésekor nem valósulna meg, csupán két, egymástól független ZÜHR ág állna rendelkezésre ebben az esetben. Ennek lehetnek előnyös és hátrányos hatásai is a tervezési üzemzavarok kezelésére, amelyeket valószínűség alapú (PSA) és determinisztikus elemzéssel vizsgálok.

A nukleáris biztonsághoz kapcsolódó, a dolgozatomhoz feltétlenül szükséges alapfogalmak bemutatásával, majd a zóna üzemzavari hűtőrendszerek rövid leírásával folytatom a munkámat a bevezető után. A jelenleg még csak koncepcióterv szinten létező kialakítás részletes bemutatását követően a nukleáris- és repülőiparban használt valószínűség alapú biztonsági elemzés (PSA) módszertanával, felépítésével foglalkozok a használt RiskSpectrum szoftver segítségével. A PSA elemzés során feltételezett események determinisztikus bizonyítását az APROS rendszerkód segítségével végzem el. A Paksi Atomerőmű jelenlegi PSA és APROS modelljének kiegészítése, módosítása szükséges a számítások futtatásához, amely változtatásokat részletesen közlök és magyarázok.

A modellek futtatását követően a kapott eredmények értékelésével foglalkozok, különös hangsúlyt fordítva a PSA számítás által kapott, a zónakárosodáshoz jelentősen hozzájáruló hibákra és az emberi megbízhatóságra. Ezek alapján ajánlást teszek biztonságnövelő intézkedésekre és a jelenlegi, operátorok által alkalmazott kezelési utasítás megfelelő kiegészítésére.

Irodalom:

RALPH R FULLWOOD, ROBERT E HALL, Probabilistic Risk Assessment in the Nuclear Power Industry – Fundamentals and Applications, Brookhaven National Laboratory, New York, USA

ÁKMI, Konténment lassú túlnyomódás megakadályozása baleseti helyzetben, Megvalósíthatósági tanulmány, 2013. április 15.

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT., Célzott Biztonsági Felülvizsgálati Jelentés, Paks, 2011. október 31.

ANTHONY J. SPURGIN, Human Reliability Assessment Theory and Practice, CRC Press, 2010

szerző

 • Tóth Barnabás
  energetikai mérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Csige András
  tanszéki mérnök, Atomenergetika Tanszék
 • Vida Zoltán
  , (külső)

helyezés

II. helyezett