Regisztráció és bejelentkezés

Az Integrált Nyomottvizes Reaktortípus műszaki jellemzőinek és gazdasági vonatkozásainak vizsgálata

Az Integrált Nyomottvizes Reaktortípus műszaki jellemzőinek és gazdasági vonatkozásainak vizsgálata

Szógrádi Márton BSc. III. évfolyam, atomenergetikus hallgató

Konzulens: Dr. Aszódi Attila, Nukleáris Technikai Intézet igazgató

Dolgozatomban a jelenleg fejlesztés alatt álló integrált nyomottvizes reaktorok (iPWR) technológiai újdonságainak és gazdasági hatásainak áttekintését tűztem ki célul. A 21. század energiapiacának átalakulása szükséges és elkerülhetetlen. Az átmenet végbemehet stabil, megfelelő pontossággal előre jelezhető módon (pl. jól ismert és kutatott kogenerációs technológiák használatával), vagy instabil, kevésbé megbízható úton (megújuló technológiák preferálásával). Az új kis moduláris reaktorok rendelkeznek azon képességekkel, melyek biztosítják az alapot egy modern és diverzifikált energiapiachoz, továbbá gazdasági tekintetben is pozitív visszacsatolásokat keltenek az ipar más területein is. Az iPWR típus magában hordozza a potenciált ahhoz, hogy elterjedésével megteremtse a fentebb említett biztos környezetet az új technológiák, energiatermelés- és ellátás számára. Témaválasztásom fő okául ez a meglátás szolgált.

Az Amerikai Egyesül Államokban több mint 10 éve tartanak a kutatások az iPWR típussal kapcsolatban. Ennek köszönhetően kielégítő mennyiségű és minőségű szakirodalom áll rendelkezésre vizsgálatokhoz, valamint bizonyos következtetések levonásához, így az USA-ban zajló programokra helyeztem a hangsúlyt a dolgozat készítése során. A nukleáris ipar prominens képviselői között az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma 2012 elején pályázatot hirdetett 552 millió dolláros anyagi támogatás keretében. Ez az összeg és a határozott állami beavatkozás azt mutatják, hogy az USA kormánya határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy bizonytalan gazdasági körülményei között is megtalálja a lehető legjobb megoldást az energiaipar problémáira.

Négy vállalat van versenyben a fennmaradó pályázati forrásokért, a Holtec, Westinghouse, Babock&Wilcox és a NuScale Company. E négy cég programját vizsgáltam az általuk kínált műszaki megoldások és a jövőbeni gazdasági hatások összehasonlításával. Más országok kevésbé előrehaladott állapotban lévő programjaival is összevetettem az amerikai projekteket azért, hogy globális képet kapjunk az iPWR típus lehetőségeiről. Fontos megemlíteni a kogenerációs potenciált is, munkámban a tengervíz sótalanítást emeltem ki. A nukleáris sótalanítás még korai fázisban van, azonban már érzékelhető az érdeklődés növekedése a technológia iránt, főként a fejlődő országok részéről. Számításaimat a sótalanító berendezések és a nukleáris erőművek közös üzemeltetésével kapcsolatban végeztem azt kutatva, milyen hatással van a két egység egymásra, illetve az adott környezetre. Felhasználtam a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által fejlesztett DEEP és DE-TOP kódokat, melyek reprezentatív eredményekkel szolgáltak.

A dolgozatból fontos ismeretekkel gazdagodhatunk egy új, kevésbé ismert reaktortípusról, valamint annak lehetséges jövőbeni szerepéről. Az urbanizációs folyamatok közvetve az energiaellátást is nehezítik, erre a problémára kínál hatékony és gazdaságos megoldást az integrált nyomottvizes reaktortípus.

szerző

  • Szógrádi Márton
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Aszódi Attila
    egyetemi tanár, Atomenergetika Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést