Regisztráció és bejelentkezés

Intenzitás modulált sugárterápiás tervek dozimetriai ellenőrzése PTW Octavius 4D fantommal

Intenzitás modulált sugárterápiás tervek dozimetriai ellenőrzése PTW Octavius 4D fantommal

Gyökös Réka II. évf.

Konzulens: Stelczer Gábor, Dr. Pesznyák Csilla

A modern sugárterápiás módszereket, mint az intenzitás modulált sugárterápiát (IMRT) inverz optimalizáló algoritmusokkal tervezzük. A besugárzási terv több mezőből áll (jellemzően 5-9), és mindegyik mező inhomogén foton fluxussal rendelkezik. Mivel a komplex inverz tervezési folyamatot csak közvetetten tudjuk befolyásolni, fontos hogy a végeredményt dozimetriai módszerrel ellenőrizzük. Az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) az IMRT tervek ellenőrzésére PTW Octavius 4D fantomot és Octavius 729 ionizációs kamra mátrix detektort használunk.

A beteg specifikus minőségbiztosítási mérések során a tervezőrendszerben számolt és a valóságban mért dóziseloszlásokat hasonlítjuk össze a PTW Verisoft szoftverrel. Az összehasonlítás során a szoftver 3D gamma analízist hajt végre, azaz összehasonlítja az adott voxelben mért dózisértékeket és az adott térfogat környékén is egyezést keres, ez a DTA (distance to agreement). Tehát meg kell adnunk, hogy a mérésünk egy adott voxeléhez mekkora környezetben keresünk egyező voxelt a számolásunkban, illetve hogy a mért értéktől maximum mennyire térhet el a számolt értékünk. Beállíthatjuk, hogy ez a megadott maximális eltérés abszolút legyen vagy a frakciódózisra normált. Ezen kívül meg kell adni, hogy az alacsony dózisú voxeleket milyen határérték alatt ne vegyen figyelembe az összehasonlítás során. Jelenleg az OOI-ben a következő beállításokat használjuk: ∆Dm=3,00 %, ∆dm=3,00 mm, a frakció dózisra normálunk, illetve azokat a térfogatokat, amelyek 10,0%-nál kisebb dózist kapnak, nem vesszük figyelembe. Munkám során vizsgáltam az egyes beállítási paraméterek hatását. Az elemzés során az alapbeállítást elemenként a következőképpen módosítottam: ∆Dm=2,00 %, ∆dm=2,00 mm; abszolút dózis; 5,00% alatti elnyomás, valamint a program saját helyzetkorrigáló funkciójának (allign automatically) használata után is értékeltük a tervet. Az elfogadási rendszer szerint 95,0 % vagy afelett minősül a terv elfogadhatónak, 90,0-95,0 % között szorul felülvizsgálásra, 90% alatt pedig nem megfelelőnek.

Az elemzéseket 55 betegen végeztük el, ezek közül 27 kismedence és 22 fejnyak terv. Az alapbeállítás alapján átlagosan 98,3%-ban feleltek meg a pontok (kismedence 98,5 %, fejnyak 98,5%). A legerősebb megszorítás, a ∆Dm=2,00 %, ∆dm=2,00 mm, esetén 89,9 % volt az átlagos megfelelés (kismedence 89,7%, fejnyak 91,9%). Ebben az esetben összesen 7 terv felelt meg a 95%-os kritériumnak (3 kismedence, 3 fejnyak). Lokális dózis figyelembe vételénél 95,9 %-os volt az átlagos megfelelés (kismedence 96,4, fejnyak 95,9), 44 terv volt elfogadható. 5,00 % alatti elnyomás esetén bár kis mértékben, de megfigyelhető volt az egyes esetekben a javulás, átlagosan 98,3 %-ban feleltek meg a pontok. A helyzetkorrigálás sem okozott lényeges eltérést, viszont 13 esetben rontott az alapbeállítás eredményén.

Legnagyobb hatása a ∆Dm=2,00 %, ∆dm=2,00 mm-nek volt, ebben az esetben a betegek csak mintegy 10 %-a (7) felelne meg a kritériumoknak. Abszolút összehasonlítás esetén a betegek 80%-a (44) felelne meg, míg az 5,00 % alatti elnyomás esetén 51 terv volt elfogadható. A helyzetkorrigálás funkció használata csak indokolt esetben ajánlott, hiszen több esetben is rontott az eredményen.

szerző

 • Gyökös Réka
  fizika
  nappali

konzulensek

 • Dr. Stelczer Gábor
  Klinikai sugárfizikus, Országos Onkológiai Intézet (külső)
 • Dr. Pesznyák Csilla
  egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom