Regisztráció és bejelentkezés

IMRT tervek szegmensszám függése fej-nyak tumoros betegek esetében

IMRT tervek szegmensszám függése fej-nyak tumoros betegek esetében

Segment number dependence of IMRT plans in Head and Neck cancer

Bencsik Barbara IV. évf.

Belső konzulens: Dr. Pesznyák Csilla, BME TTK, Nukleáris Technika Tanszék

Külső konzulens: Dr. Major Tibor, Országos Onkológiai Intézet

Stelczer Gábor BME, TTK PhD hallgató, Országos Onkológiai Intézet

Napjainkban legelterjedtebb a konformális terápia, mely segítségével a dóziseloszlást a háromdimenziós célterület alakjára lehet illeszteni amellett, hogy az ép szövetek sugárterhelése minimális maradjon. A klinikai gyakorlatban minőségi változást jelent a konformális besugárzás-tervezéshez képest az intenzitás modulált besugárzás-tervezés (IMRT). Az IMRT során több mezőből történik a besugárzás, de ezen mezők intenzitás eloszlása nem egyenletes. Optimalizáló eljárások segítségével tetszőleges számú szegmens (al-mező) hozható létre, melyek biztosítják a kívánt dóziseloszlást. Ehhez inverz tervezési módszert használnak.

Az Országos Onkológiai Intézetben a fej-nyak daganatos betegek sugárterápiás terveit 2012 januárjától inverz tervezéssel készítik. A munkám célja, hogy öt fej-nyaki daganatos beteg esetén elemezzem a besugárzási terv minőségének szegmens számtól való függését.

A besugárzási terveket a Philips Pinnacle3 v8.0m tervezőrendszerrel készítettem. Az IMRT tervek alapbeállításánál 7 mezőt alkalmaztam, egyenletes szögelosztással. Minden egyes betegnél a protokollban meghatározott dózismegszorításokat alkalmaztam a célterületre, a gerincvelőre, jobb és bal oldali parotiszra, valamint a szájüregre. Elkészítettem a nemzetközi előírásoknak megfelelő tervet és ezt követően csak a szegmens számot változtattam optimalizálás előtt. A tervezést elvégeztem 7, 14, 20, 30, 40, 50, 60 és 70 szegmensre és meghatároztam a konformitási és homogenitási indexet a célterületre és vizsgáltam védendő szervek dózisterhelésének változását a szegmensek számának függvényében.

A cél megvalósítása a következő feladatok elvégzését tette szükségessé:

1. Öt különböző fej-nyak tumoros betege intenzitás modulált sugárterápiás tervének elkészítése nyolc különböző szegmensszámmal.

2. Dózis-térfogat hisztogram elemzése és dozimetriai paraméterek kigyűjtése a céltérfogatról és védendő szervekről.

3. A szegmens szám hatásának vizsgálata a homogenitás és konformitás indexek segítségével.

4. A minimális szegmensszám és optimális szegmensszám meghatározása a dózisparaméterek függvényében.

Irodalom:

• Pesznyák Csilla, Teleterápiás besugárzástervezés napjainkban, Orvosi Képalkotás Tankönyv, http://oftankonyv.reak.bme.hu/tiki-index.php?page=Tank%C3%B6nyv%20Fizikusoknak

• Major Tibor, Intenzitás modulált sugárterápia, Orvosi Képalkotás Tankönyv,

http://oftankonyv.reak.bme.hu/tiki-index.php?page=Tank%C3%B6nyv%20Fizikusoknak

• Stelczer Gábor, Különböző technikákkal készült sugárterápiás tervek dozimetriai elemzése és másodlagos ellenőrzése parciális emlőbesugárzás esetében, diplomamunka, 2012.

• Report No. 83, ICRU, Journal of the ICRU volume 10 No1, 2010.

• L. Feuvret, G. Noël, J.-J. Mazeron, P. Bey; Conformity Index: A review, Radiation Oncology Biology Physics, vol. 64, no.2, 2006.

szerző

 • Bencsik Barbara
  fizika
  nappali

konzulensek

 • Dr. Pesznyák Csilla
  egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék
 • Dr. Major Tibor
  részlegvezető fizikus, Atomfizika Tanszék
 • Dr. Stelczer Gábor
  Klinikai sugárfizikus, Országos Onkológiai Intézet (külső)

helyezés

Jutalom