Regisztráció és bejelentkezés

Az Oktatóreaktor reaktivitástartalék-növelésének lehetőségei

A már több, mint 40 éve üzemelő Oktatóreaktor beépített reaktivitás-tartalékának egy része már elfogyott, mivel az első indítás óta nem történt üzemanyag-csere. Amennyiben a reaktor reaktivitás-tartaléka elfogy, úgy a rendszer kritikussá tétele nem lesz többet megvalósítható. A jelenlegi elképzelés szerint a reaktor üzemidejét a két év múlva várható Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat során 2027-ig tervezik kitolni. A vonatkozó számítások és a reaktivitás-tartalék mérési eredményeinek tendenciája arra enged következtetni, hogy reaktivitástartalék-emelés nélkül az Oktatóreaktor nem lesz üzemeltethető az említett időpontig.

Jelenleg az Oktatóreaktorban működő berendezések műszaki állapota alapján lehetséges és érdemes felmérni a reaktivitás-tartalék növelésének lehetőségeit továbbá kielemezni az egyes forgatókönyveket úgy, hogy a biztonságos üzemeltetés érdekében a biztonsági elemzésekben megállapított reaktivitás-tartalék értéket egyik esetben sem lépjük túl.

A reaktivitástartalék növelése több módon is lehetséges, mint például a meglévő üzemanyag kazetták cseréje újra, a jelenlegi kazetták pozíciójának módosítása, moderátor hőmérsékletének csökkentése, stb. A várhatóan legegyszerűbb és leginkább költséghatékony módszer az aktív zóna körüli vízzel töltött csatornák egyikének grafitra történő cseréje bizonyulna.

A tervezés során fontos, hogy a lehetséges forgatókönyvben foglalt módosítás(ok) műszaki megvalósíthatósága mellett a zóna változtatásának jogi előkészítését is figyelembe kell venni, valamint az esetlegesen kiemelendő szerkezeti elem dóziskövetelményeit szem előtt tartva annak épületen belüli elhelyezését is szükséges vizsgálni. A zónamódosítás végrehajtásához szükséges engedélyezési eljárás az 1996-os „Atomtörvény” és a jelenleg hatályos Nukleáris Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint lehetséges.

A TDK dolgozatomban a fent leírt probléma megoldásának lehetőségeit próbálom minél több oldalról megközelíteni. Bemutatom az egyes lehetőségeket és javaslatot teszek az optimális megoldásra. Dolgozatommal próbálok segítséget nyújtani a későbbiek során a témával foglalkozóknak.

Irodalom:

1. Muzsnay L., Gyimesi Z., Csom Gy., Czikó R., Próbáld V.: A műegyetemi atomreaktor aktív zónájának mechanikai konstrukciója és gyártási problémái. Nukleáris Gépészeti Konferencia, 1970. november 17-19. Budapest.

2. Siklósi A. G.: Tanreaktor reaktivitás tartalék bővítésének lehetőségei grafit reflektor használatával. Tervezési házi feladat, BME NTI 2012.12.15.

3. Adamecz Á.: A BME Oktatóreaktorában található grafit vizsgálata. Szakdolgozat, BME NTI 2013.

4. Atomtörvény: 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

5. NBSZ: 118/2011. (VII. 11.) Kormányrendelet rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

6. Bobos Cs. személyes közlése. 2014.

7. Beke N., Kovács A.: Az Oktatóreaktor reaktivitástartalék-növelésének lehetősége, Tervezési feladat, BME NTI 2014.

8. Nagy Á.: 3D kiégésszámítások a BME Oktatóreaktorára, Diplomamunka, BME NTI 2014.

szerző

  • Beke Norbert
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Czifrus Szabolcs
    egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom