Regisztráció és bejelentkezés

Az SPNDYN reaktorfizikai kód alkalmazhatóságának vizsgálata pálcaszintű zónaszámításokra

Az SPNDYN a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében fejlesztett reaktorfizikai kód. A kódrendszer végeselem-módszeren alapul, és lehetőséget nyújt reaktorfizikai problémák megoldására diffúziós, illetve ún. SPN transzportközelítésekkel.

A dolgozatom célja, hogy megvizsgálja az SPNDYN kód alkalmazhatóságát pálcaszintű zónaszámításokra. A pálcaszintű zónaszámítások tesztelésére az OECD Nuclear Energy Acency által kibocsátott C5G7 benchmarkproblémát választottuk; munkám során a benchmark kétdimenziós, időfüggetlen esetével dolgoztam. Atomerőművi reaktorfizikai elemzések legtöbbször kazettaszintű számításokkal készülnek, viszont az említett benchmarkprobléma olyan esetekben hivatott tesztelni az egyes kódok hitelességét, amikor a reaktorzóna elemzése kazetta-, illetve pálcacellaszintű homogenizáció nélkül történik.

A pálcaszintű számításokat a kód diffúziós, illetve SP3 moduljainak alkalmazásával is elvégeztem. A benchmarkprobléma megoldása során többféle sűrűségű hálóval dolgoztam, amely a számítási eredmények hálóérzékenységének vizsgálatát tette lehetővé. A szakirodalomban fellelhető referenciákon kívül saját referencia transzportmegoldást is számítottam, valamint saját csoportállandókat is generáltam a Serpent 2 Monte Carlo kód segítségével.

Az SPNDYN alkalmazhatóságának további vizsgálatára érdemes lehet a jövőben időfüggő, illetve háromdimenziós pálcaszintű benchmarkproblémákat is megoldani.

szerző

  • Jancsovics Janka
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Babcsány Boglárka
    egyetemi adjunktus, Atomenergetika Tanszék

helyezés

III. helyezett