Regisztráció és bejelentkezés

A xenon teljesítményre és neutronfluxusra gyakorolt hatásának időbeli és térbeli jellegzetességei

Nagyobb méretű teljesítményreaktorok szabályozását egyik jelentősen befolyásoló tényező a xenonlengés. A jelenség valójában egy - a xenonmérgezettség sajátos időbeli és térbeli változása által indukált – teljesítmény változás. Állandó teljesítményű reaktort feltételezve a fluxuseloszlás és a xenonkoncentráció egyenlőtlen eloszlása következtében térbeli és időbeli hullámzást figyelhetünk meg a xenon- és jódkoncentráció alakulásában, valamint a neutronfluxus eloszlásában. Ennek az ingadozásnak a csillapítása nélkül nem tartható a stabil reaktorüzem.

TDK dolgozatomban ezt a jelenséget fogom megvizsgálni egy homogén moderátor-üzemanyag keverékű, egydimenziós geometriájú reaktor estében. Első lépésben az erre felírt egycsoport diffúzióegyenlet segítségével meghatározom az adott csoportállandókhoz tartozó kritikus rendszer hosszát, majd a stacioner fluxus-eloszlást, amellyel beállítható az időfüggő probléma kezdeti teljesítménye. Az időfüggő diffúzióegyenlethez csatolva a xenon és a jód keletkezésének differenciálegyenleteit és ezeket véges differenciák módszerével közelítve, egy olyan egyenletrendszert kapunk, amely alkalmas fent említett hatások numerikus vizsgálatára. A probléma megoldására MatLab kódot fejlesztetem, a dolgozatomban a szimulációk eredményeit mutatom be.

szerző

  • Csengeri Eszter
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kis Dániel Péter
    egyetemi docens, Atomenergetika Tanszék

helyezés

III. helyezett