Regisztráció és bejelentkezés

Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton komputertomográfiában

A modern proton komputertomográfiás (pCT) felvételeket általában algebrai képrekonstrukciós technikákkal (algebraic reconstruction technique, ART) állítják elő. Ezen eljárás például a ritka mátrixokat tartalmazó lineáris problémák megoldására használatos iterációs séma a Kaczmarz-módszer. Felmerül a kérdés, hogy az emissziós tomográfiában sikeres, statisztikai alapú iterációs algoritmusokat nem lehet-e alkalmazni pCT felvételek rekonstruálására is. Kutatásomban a Richardson–Lucy dekonvolúcióként ismert eljárást, mint statisztikai motivációjú fixpont iterációt alkalmaztam. Ehhez készítettem egy párhuzamosított GPU programkódot, amelyben spline-alapú trajektória számítást használok és futás közben generáltam a rendszermátrixokat. Eredményeim megmutatták módszerem helyességét és a pCT-alapú alkalmazhatóságát.

szerző

 • Sudár Ákos
  Fizikus mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Varga-Kőfaragó Mónika
  Fiatal kutató, MTA Wigner FK (külső)
 • Dr. Barnaföldi Gergely Gábor
  tudományos főmunkatárs, kutatócsoport vezető, Wigner FK (külső)
 • Dr. Légrády Dávid
  Egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

I. helyezett