Regisztráció és bejelentkezés

Ismeretlen eredetű sugárzó anyagok helyszíni kategorizálása és eredetmeghatározása nukleáris törvényszéki analitikai módszerekkel

Kutatásomat az Energiatudományi Kutatóközpont Sugárbiztonsági Laboratóriumában végeztem, ahol elsősorban nukleáris törvényszéki analitikai céllal eredetjelölő paraméterek után kutattam 8 db zárt Cm-244-es sugárforrás esetén, roncsolásmentes vizsgálati módszerek segítségével. Ezen források vizsgálata e területen még újszerűnek bizonyult.

Szakirodalmi kutatómunkát végeztem a nukleáris törvényszéki tudományágat, valamint a vizsgálandó kűrium izotópokat illetően. Ismeretszerzés után javaslatot tettem a radiológai helyszínen történő ismeretlen eredetű sugárforrások kategorizálására, amelyek nem csak növelik az adminisztratív átláthatóságot, de elősegíthetik a gyorsabb, könnyebb helyszíni döntéshozatalokat és a sugárforrások kezelhetőségét is.

Felügyelet alatt gyakorlati tapasztalatokat szereztem a sugárforrások fizikai karakterizációja, valamint a gamma-spektrometriás mérések és gamma-spektrumok elemzése kapcsán, melyek eredményeit felhasználtam, hogy konklúziót vonjak le a sugárforrások eredetével kapcsolatban. A gamma-spektrumok alapján sikerült becslést adni a sugárforrásokban helyet foglaló kűriumok aktivitására és izotópjainak aktivitásarányaira, azonosítani a bomlási illetve hasadási termékeket, sikeresen tesztelni egy Cf-252 izotópokra alkalmazott korszámítási módszert, és egyéb "szennyező" izotópokat felfedezni.

Röntgen-fluoreszcenciás és röntgen-radiográfiás mérések, illetve felvételek is készültek a sugárforrásokról, azonban ezek kevés hasznos többlet infomrációval szolgáltak jelen esetben.

A kutatási munka készítése során világossá vált, hogy a Cm-244-es sugárforrások nukleáris törvényszéki analitikai szempontból rendkívül komplexek, amelyek mélyebb és további eszközökkel, módszerekkel való vizsgálatokat igényelnek. Jelenleg már az EK Sugárbiztonsági Laboratoriumának alkalmazottjaként folytatom a témában megkezdett kutatási munkálatokat. Feladatom, hogy meghatározzam, hogy a korszámítási módszer pontossága mennyire javul vagy romlik, amennyiben a Cm-244 mellett a kűrium más izotópjai is feltételezve vannak különböző arányokban, valamint az, hogy a gamma-spektrumokban fellelhetőek-e - akár kisebb mennyiségben - további szennyező izotópok, amelyek utalhatnak a sugárforrások eredetére. Ezen kívül a helyszíni kategorizálás fejlesztése és a gyakorlatba való átültetése céljából részt veszek az SBL-hez tartozó mozgólabor munkálataiban is.

szerző

  • Soós Krisztián Roland
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Légrády Dávid
    Egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom