Regisztráció és bejelentkezés

CT készülék geometriai kalibrációja távlatpontok meghatározásával

A CT készülék által készített kép rekonstrukciójának végrehajtásához a forrás (más néven nézőpont vagy fókuszpont) helyzetének ismerete szükséges. A pontatlan nézőpont pozíció a rekonstrukciót követően artefaktumokkal terhelt, homályos CT képeket eredményez. A forrás helyzete közvetlen távolság méréssel nem meghatározható, így a bevett eljárásokhoz képest új, a párhuzamos élek perspektívikus leképezésekor keletkező, úgynevezett eltűnő pontokon alapuló eljárási módot választottam a nézőpont helyzetének becsléséhez. Ezen módszer segítségével a fantomként alkalmazott kocka ideális helyzetét kerestem meg, amely esetben a hibákkal terhelt rendszer Monte-Carlo szimulációja során a nézőpont meghatározása a lehető legkisebb szórással történhet. Ennek során tapasztalható volt, hogy az eljárás rendkívül érzékeny a kocka gyártási pontatlanságára, illetve a kocka éleinek leképezésére illesztett egyenesek paramétereinek hibáira.

Ezt követően a kocka függőleges tengely körüli forgatását szimulálva vizsgáltam, hogy mekkora pontossággal lehetséges a nézőpont kiszámítása, ha az forgatás során adódó nézőpontokat átlagolom. Élve a feltételezéssel, hogy az átlagos nézőpont várható értéke megegyezik a tényleges nézőponttal, az átlagként számolt nézőpont kisebb szórást mutatott.

A fenti módszer méréssel is megvalósításra került, ahol egy kockáról készült felvételeken élkereső algoritmust implementáltam és ez esetben is vizsgáltam az elérhető maximális nézőpont meghatározási pontosságot.

szerző

  • Posztós Nóra
    Alkalmazott matematikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Légrády Dávid
    Egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom