Regisztráció és bejelentkezés

Normagráfok Galois-gyűrűk felett

Normagráfok Galois-gyűrűk felett

Vincze Erika MSc. II. évf.

Konzulens: Dr. Rónyai Lajos, Algebra Tanszék

A Galois-gyűrűk a véges testek érdekes általánosításai:

A modulo m egészek ℤm gyűrűjéből kaphatók egyszerű algebrai bővítéssel, ahol m>1 prímhatvány. Prím m esetében éppen a véges testek adódnak.

Az általános Galois-gyűrűk szerkezete bonyolultabb a véges testekénél, például nem triviális nilpotens elemeik is vannak.

Az utóbbi időben több érdekes, a véges testekre alapozott, diszkrét matematikai konstrukciót sikerült Galois-gyűrűkre támaszkodva általánosítani. Például a hibajavító kódok területén több ilyen konstrukció látott napvilágot.

A jelen munka célja is egy ilyen általánosítás megfogalmazása és vizsgálata.

Alon, Rónyai és Szabó[1] véges testek felett definiálták a projektív normagráfokat, amelyek több gráfelméleti extremális probléma kapcsán bizonyultak hasznosnak. Ezt a konstrukciót általánosítjuk oly módon, hogy az eredetiben szereplő véges testbővítés helyett egy Galois-gyűrű Galois-bővítését, és a megfelelő normaleképezést használjuk.

Szabó[1] eredményét általánosítva megmutatjuk, hogy ezen gráfok M adjacenciamátrixának spektruma kifejezhető (általánosított) Gauss-összegek segítségével. Itt természetesen Galois-gyűrűk feletti Gauss-összegek lépnek fel.

Ezekről a tudomány mai állása szerint jóval kevesebb ismert, mint a véges testek feletti klasszikus Gauss-összegekről. Ennek megfelelően részeredményeket tudunk bizonyítani M sajátértékeinek nagyságáról.

Itt elsősorban a legkisebbnek tekinthető új esettel foglalkozunk, amikor az alapgyűrű ℤ4.

Irodalom:

1. Szabó Tibor, „On the spectrum of projective norm-graphs”, Information Processing Letters, 86 no. 2. (2003) 71-74..

2. Zhe-Xian Wan, “Lectures on Finite Fields and Galois Rings”, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., (2003) 297-333

3. Yunchang Oh and Heung-Joon Oh, „Gauss Sums over Galois Rongs of Characteristic 4”, Kangweon-Kyungki Math. Jour. 9 (2001), No. 1, pp. 1–7.

4. Philippe Langevin and Patrick Solé, „Gauss Sums over Quasi-Frobenius Rings”, Fq5, pp 329--341 (2001)

5. N. Alon, L. Rónyai, Szabó T., „Norm-graphs: Variations and Applications", \Journal of Combinatorial Theory, (Series B), 76 (1999), 280-290.

6. Rudolf Lidl and Harald Niederreiter, „Introduction to finite fields and their applications", Cambridge University Press, (1988)

szerző

  • Vincze Erika
    matematikus
    nappali

konzulens

  • Rónyai Lajos
    , (külső)

helyezés

Jutalom