Regisztráció és bejelentkezés

Miként sérül a zajos környezetben történő hallás képessége időskorban?

Ahhoz, hogy zajos környezetben is tudjunk hangforrásokat azonosítani (előtér–háttér-szegregáció), egyszerre képesnek kell lennünk kiemelni egy struktúrát a szenzoros jelből (integráció), s azt elválasztani a háttérzaj többi hangjától (szegregáció). Hogy megvizsgáljuk, sérül-e időskorban ez a képesség, forráslokalizált EEG-aktivitást rögzítettünk fiatal, ép hallású idős, valamint hallássérült idős felnőtteken, miközben zajba ágyazott hangforrásokat (emelkedő hangsorokat) kellett felismerniük. A feladat során a vizsgálati személyeknek azt kellett eldönteniük, hogy az alacsony vagy magas háttérzaj-szinttel rendelkező hangmintában hallanak-e emelkedő hangsort (előtér)) . Az előtér-hangok számát és a háttérzajhoz tartozó hangok mennyiségét egyénre szabottan határoztuk meg, hogy a csoportokat azonos teljesítményszinteken tudjuk vizsgálni (a magas és az alacsony zajszint így 65%-os és 85%-os észlelési pontosságnak felel meg). A hallássérült idős csoport szignifikánsan csökkent teljesítményt mutatott a hangforrások integrációjának képességében. A figurák észlelése egy korai, szenzoros feldolgozáshoz kötött (object-related negativity, ORN), valamint egy későbbi, perceptuális döntéshez kapcsolódó (P400) eseményhez kötött potenciált váltott ki. A fiatalokhoz viszonyítva az idős csoportokban az ORN általánosságban később jelent meg, és amplitúdója szignifikánsan kisebb volt az inferior frontális kéregben. A P400-komponenst mindkét idős csoportban egy kevésbé kiterjedt hálózat generálta ahhoz képest, amit a fiataloknál volt megfigyehető . Az ép hallású idősekhez viszonyítva a halláskárosultak csoportjában kisebb amplitúdóval jelent meg az ORN az elsődleges hallókéregben, valamint az inferior frontális kéregben. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy míg hallássérült idősek esetében a perifériás folyamatokon túl a korai centrális előtér–háttér-szegregációs folyamatok mind neurális, mind viselkedéses szinten sérültek, addig ép hallású idősek esetében az előtér–háttér-szegregációs folyamatok hanyatlása csak neurális szinten mutatható ki.

szerző

 • Velősy Péter Kristóf
  Kognitív tanulmányok mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Tóth Brigitta
  tudományos munkatárs, TTK (külső)
 • Boncz Ádám
  tudományos munkatárs, TTK (külső)

helyezés

III. helyezett