Regisztráció és bejelentkezés

Metakogníció, teljesítmény-értékelés és szakértelem növekvő összetettségű téri emlékezeti feladatokban

A téri kogníció elkülönül a képi emlékezettől; a téri lokalizáció a memória részképessége, mely nagy változatosságot mutat az életkor és egyéni különbségek mentén. A sorozatosan és szimultán bemutatott téri emlékezeti feladatok mindennaposak, megkövetelik a mi-hol és mikor információ összekapcsolását. A kutatás célja feltárni a metakogníció, a teljesítmény-értékelés és a szakértelem összefüggését az alapvető téri emlékezeti feladatokban.

Jelen tanulmány felnőtt mintát (N=136) vizsgál, életkor (18-63) és szakártelem (designer és kontrol) mentén csoportosítva, négy, növekvő komplexitású (3-9 inger-terjedelem és meghatározott felmutatási idő) online végzett téri emlékezeti feladatban. Az adatok – és azok egy életkor és nem alapján illesztett részének – elemzése lokalizációs teljesítmény, reakcióidő és teljesítmény-értékelés alapján történt csoportokon belül és között.

Az alapfeladat (Task 1) egy módosított Corsi, sorozatosan bemutatott homogén ingeranyag (pontok) helyes sorrendben történő lokalizációját, míg a második feladat (Task 2) szimultán bemutatott számok növekvő sorrendben történő téri felidézését követeli meg. A harmadik feladat (Task 3) a második ismétlése önütemezett felmutatási idővel (inspekciós idővel mérve; a metakogníció “A” mutatója). A negyedik feladat (Task 4) számfogalmi interferencia-gátlást és helyes téri felidézést követel. A feldatok végén a jelentkezők saját teljesítményüket értékelik társaikhoz képest (a metakogníció “B” mutatója).

A feladatok közötti váltás és új tanulás könnyebb a fiatal felnőttek számára. A szakértő csoport lokalizációban mért teljesítménye – egy jelentős eredményen kívül – nem különbözik. Mind a reakció-, mind az inspekciós idő gyors és lassú csoportokat határoz meg életkortól és szakértelemtől függetlenül. Az eredmények a metakogníció téri emlékezetre gyakorolt pozitív hatását mutatják az "A" mutatóval mérve. Az alanyok becslései társaikhoz viszonyított saját teljesítményükre – a "B" mutató alapján mérve – pontos, habár az eredmények alapján úgy tűnik, a szakértők hajlamosak alulértékelni teljesítményüket.

Összefoglalva, a feladatok összetettsége szorosan összefügg a helyes találatok számával mind a négy feladatban. Az életkor nagyobb befolyással bír a téri kognícióra és tanulásra, mint a szakértelem. Megbeszélés tárgyát képezi az alapvető és magasabb rendű téri képességek egymáshoz való viszonya és azok összefüggései. A metakogníció fontos szerepet játszik az alapvető téri kognícióban, és tartalmazza a saját és a társak teljesítményének monitorozását is. Máskülönben, a szakértelem típusa (például: designer) szintén befolyásolhatja a metakogníció hatékonyságát.

szerző

  • Kasek Roland
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Polner Bertalan
    egyetemi adjunktus, Kognitív Tudományi Tanszék

helyezés

Jutalom