Regisztráció és bejelentkezés

Szupravezetés keresése újszerű, alacsony dimenziós anyagokban

A szupravezető anyagok számos alkalmazása terjedt el a felfedezésük óta eltelt évszázadban, hiszen jellemző tulajdonságaik (a mágneses tér kiszorítása és a zérus elektromos ellenállás) számos ipari alkalmazásban előnyösnek bizonyulnak. A különböző alkalmazások eltérő tulajdonságokat igényelnek, így folyamatos az igény újabb, változatos jellemzőkkel rendelkező szupravezetőkre. Az új szupravezető anyagok kutatása mind felfedező kísérleti úton, mind prediktív elméleti megközelítéssel a mai napig egy izgalmas és aktívan kutatott terület.

Bizonyos alacsony dimenziós, erős anizotrópiával rendelkező anyagokról korábban kimutatták, hogy képesek a szupravezetésre, így a hasonló anyagok élénk érdeklődésre tartanak számot a kutatási területen. Ilyen anyag a dolgozatban vizsgált, a TMDC-k (Transition Metal DiChalcogenides, vagyis átmenetifém dikalkogenidek) közé tartozó MoS2 is, amelynek alkálifémekkel dópolt variánsai dokumentáltan szupravezető jellemzőket mutatnak. A dolgozat elkészítése során végzett kutatómunka tömbi MoS2 porból fokozatosan exfoliált minták elkészítését, azok alkálifémekkel való dópolását, majd karakterizálását (a szupravezető tulajdonságokra különös hangsúlyt helyezve) célozta. A várakozások szerint a dópolás és a rétegszám változtatása a szupravezető paraméterek fokozatos változását okozzák, amely karakterisztikákat különösen nehéz elméleti módszerekkel pontosan előre jelezni. Az ilyen módon tett megfigyelések lehetővé tehetik az alkalmazott anyagok egyes felhasználásokhoz optimális variánsának kialakítását.

szerző

 • Vajtai Lili
  Fizikus mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Márkus Bence Gábor
  tudományos munkatárs, Fizika Tanszék
 • Dr. Simon Ferenc
  egyetemi tanár, Fizika Tanszék

helyezés

I. helyezett