Regisztráció és bejelentkezés

Önhasonló iterált függvényrendszerek közös fixponttal

A dolgozat célja önhasonló mértékek és halmazok Hausdorff dimenziójának vizsgálata abban az esetben, amikor kettő vagy több hasonlósági leképezés közös fixponttal rendelkezik. Ebben az esetben a halmaz dimenziója a hasonlósági dimenzió értéke alá esik, mivel bonyolult átfedési struktúrák jönnek létre. Ilyen rendszerek esetén a halmazok dimenzióját Bárány, illetve Kamaltudinov és Tetenov már korábban vizsgálta tipikus paraméterekre, a mértékek dimenziója azonban eddig nem volt ismert.

Kamaltudinov és Tetenov módszerével meghatározzuk az ilyen halmazokon értelmezett önhasonló mértékek Hausdorff dimenzióját tipikus paraméterekre. A dimenzió értékére sorösszeg formulát adunk, vizsgáljuk annak tulajdonságait, a mértékek dimenziójának maximumának eltérését a halmaz dimenziójától. Számításaink során Feng és Hu tételét alkalmazunk feltételes mértékekre.

szerző

  • Szvák Edina
    Matematikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Bárány Balázs
    docens, Sztochasztika Tanszék

helyezés

I. helyezett