Regisztráció és bejelentkezés

Shor-algoritmus zajos kvantumszámítógépeken

A Shor-algoritmus az egyik legismertebb kvantumalgoritmus, mely az egész számok prímtényezőkre való felbontásának problémáját oldja meg polinomiális időben. Ez nem lehetséges a jelenleg ismert klasszikus algoritmusokkal. A Shor-algoritmus lehetővé teheti a mindennapokban használatos nyilvános kulcsú titkosítási eljárások feltörését, hiszen ezek biztonságát a prímtényezőkre bontás nehézsége garantálja. Munkám során először a fizikai hibáktól mentes esetben vizsgáltam, hogy a faktorizálandó egész számot növelve hogyan nő az algoritmusban használandó qubitek száma, a kvantumkapuk száma, illetve az algoritmus futásideje. Napjaink kvantumszámítógép-prototípusaiban gyakran a qubitek kiolvasása a domináns hibaforrás, ezért a vizsgálatot általánosítottam arra az esetre, amikor a kvantumkapuk tökéletesnek tekinthetők, de a qubitek mérése hibával terhelt. A dolgozatban bemutatott módszerek és eredmények elősegíthetik a Shor-algoritmus gyakorlati megvalósítását.

szerző

  • Svastits Domonkos
    Fizika alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Pályi András
    docens, Elméleti Fizika Tanszék

helyezés

III. helyezett