Regisztráció és bejelentkezés

Kvencs dinamika a Blume-Capel modellben

Az egydimenziós soktest kvantumrendszerek kritikus jelenségeinek vizsgálata aktívan kutatott terület. A Blume-Capel modell is egy ilyen rendszer, amely a jól ismert kvantumos Ising-lánc kiterjesztése. A modell trikritikus pontjához közeli kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikáját az úgynevezett kvantum kvencs utáni időfejlődéssel vizsgálhatjuk. Ez sok érdekes kérdést felvet, mint például a mérhető mennyiségek relaxációja vagy a kvantumos összefonódás változása. A modell paramétereitől függően a dinamika különböző erősen kölcsönható kvázirészecskék segítségével jellemezhető. A modell trikritikus pontját pedig egy konform térelmélet írja le. Ennek egy termális perturbációja az $E_7$ modell, melyben hét stabil részecske található. Az egyik leghatékonyabb séma a kvencs utáni dinamika tanulmányozására a végtelen időfejlesztő blokkdecimációs módszer. A TDK dolgozatban a célunk ennek a módszernek a segítségével vizsgálni az $E_7$ modellt és az eredményeket összevetni a skálázó határesetben ismert térelméleti jóslatokkal.

szerző

  • Király Csilla
    Fizikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Lencsés Máté
    Tudományos munkatárs, Elméleti Fizika Tanszék

helyezés

I. helyezett