Regisztráció és bejelentkezés

Kvázi-stacionárius állapotok élettartama intenzív elektromágneses térben

Napjaink egyik jelentős tudományos projektje az extrém nagy intenzitású lézerek fejlesztése, aminek európai megvalósításában (Extreme Light Infrastructure) Magyarország is részt vesz. A közeli létesítmények belátható időn belüli munkába állítása adja az aktualitását annak, hogy nagy intenzitású lézertér és anyag kölcsönhatásával kapcsolatos kutatásokat végezzünk, eddigi ismereteinket kibővítsük. Így értelmet nyer figyelmet szentelni az ultra nagy intenzitású koherens elektromágneses tér atommag folyamatokra gyakorolt hatására, kiváltképp a hosszú felezési idejű alfa bomló izotópok felezési idejének megváltozására.

A felezési idővel közvetlen kapcsolatban álló, az alfa-részecske kvázi-kötött állapotának szélességét jellemző mennyiség a magpotenciál függvényében kifejezhető, így a potenciál alakjának megváltozása a kvázi-kötött állapot élettartamát is befolyásolja.

Jelen dolgozatban egy három dimenziós modellen keresztül, realisztikus magpotenciálok alkalmazásával, az elektromágneses tér különböző polarizációs állapotai mellett vizsgálom az alfa-részecske kvázi-stacionárius állapotának élettartamát.

szerző

  • Szilvási Réka
    Fizika alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kis Dániel Péter
    egyetemi docens, Atomenergetika Tanszék

helyezés

Jutalom