Regisztráció és bejelentkezés

Hallgatói tanulási folyamat online monitorozása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnökképzéseinek fontos alapkövei az első félévekben oktatott matematika tárgyak, ezért fontos, hogy a hallgatók megfelelően elmélyítsék a számukra fontos matematikai ismereteket. Ezen bevezető tárgyak oktatási módszerei az elmúlt évtizedek során keveset változtak, ezért az új, fiatalabb generációk oktatása számos kihívás elé állítja az oktatókat. Kutatásunk során olyan új, innovatív módszereket szeretnénk bevonni a műegyetemi matematika oktatásba, amely integrálja az aktuális technikai lehetőségeket és ezzel segít a hallgatókat tudásuk elmélyítésében.

A BME Matematika Intézete 2012-tól kezdődően igyekszik olyan például teszhatáson alapuló plusz anyagokkal kiegészíteni a reguláris matematika tárgyakat, melyek segítenek a hallhatók félkészültségének és tudásának megfigyelését. Ezzel párhuzamosan online segédanyagokkal és gyakorló felülettel látja el a hallgatókat, így mindenki saját tudása és szorgalma szerint kap lehetőséget a tudásanyag elsajátítására. A kutatás célja, hogy ezen eszközök segítségével elemezzük a hallgatók gyakorlási és tanulási folyamatait, illetve ezen tanulási minták hatását a félév végi eredményekre. Egy online tanulási platform (EduBase [1]) segítségével a 2018 tanévben összesen 115 elsőéves mechatronikai – és energetikai mérnök hallgatót vontunk be a kutatásba. Jelen dolgozat ezen hallgatók online gyakorlási és tanulási folyamatainak elemzését mutatja be.

A kapott tanulási minták elemzése alapján megfigyelhető, hogy a félév vége felé a hallgatókra nehezedő nagyobb terhelés következtében jelentősen kevesebb időt töltenek gyakorlással és felkészüléssel. Továbbá elmondható, hogy a felkészülés során olyan témákra koncentrálnak, amelyekkel korábbi tanulmányaik során nem találkozhattak. A felkészülésre szánt idők eloszlásának tekintetében végzett statisztikai elemzés alapján, azon tanulók, akik folyamatos gyakorlással és plusz tanulással készülnek a teljesítményértékelésekre, szignifikánsan jobb eredményt érnek el, mint azok, akik kifejezetten csak a számonkérés előtt kezdenek el gyakorolni. Ezen kívül a hallgatók tanulási mintáit felhasználva sikerült bevezetnünk egy olyan hatékonysági mutatót, amely megadja a reguláris tárgyak elvégzéséhez minimálisan szükséges gyakorlási szintet.

Források:

[1] EduBase, EduBase Oktatási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, Magyarország. https://www.edubase.net/

[2] Carpenter, S. K., Lund, T. J. S., Coffman, C. R., Armstrong, P. I., Lamm, M. H., and Reason, R. D. (2016), A classroom study on the relationship between student achievement and retrieval-enhanced learning, Educational Psychology Review, Vol. 28, No. 2, pp. 353-375

[3] Keresztes, A., Kaiser, D., Kovács, Gy. and Racsmány, M. (2014), Testing promotes long-term learning via stabilizing activation patterns in a large network of brain areas, Celebral Cortex, Vol. 24, No. 11, pp. 3025-3035, Oxford University Press

szerző

  • Pálya Zsófia
    Gépészeti modellezés mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szilágyi Brigitta
    egyetemi docens, Geometria Tanszék

helyezés

III. helyezett