Regisztráció és bejelentkezés

Természettudományi Kar 2020
Természettudományi Kar

Időpont: 2020. november 12. csütörtök
Helyszín: Budapest, BME Természettudományi Kar
Kapcsolat: Dr. Szilágyi Brigitta , 06 1 463 2670

szekciók és helyszínek

Elméleti fizika Teams, on-line konferencia
Kísérleti fizika Teams, on-line konferencia
Kognitív tudomány Teams online platform
Matematika BME TEAMS link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a881437b86b4790888be9a36fa78930%40thread.tacv2/conversations?groupId=34014542-eb4e-439c-9019-430e192a9e80&tenantId=6a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029
Nukleáris technika és orvosi fizika Zoom videokonferencia

aktuális

Az eredményhirdetés (2020. 11. 12. 17:00) linkje: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac889757430844628af03e06eb9177651%40thread.tacv2/1605097488932?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22849a26f0-57a5-4111-ad5e-05c1a969cdb7%22%7d


KÍSÉRLETI FIZIKA SZEKCIÓ

Helyszín: TEAMS, TDK TTK

csatorna

  

 

Zsűrielnök:     Dr.

Jánossy András

Zsűritagok:   Dr. Nemes-Ince Péter

                       Dr.

Sarkadi Tamás

Titkár:           Dr. Bordács Sándor

 

0830   Fehérvári János Gergő: Nanoméretű fázisváltó memóriák időskáláinak

kísérleti vizsgálata

Konzulens: Dr. Halbritter András, BME TTK, Fizika Tanszék

Konzulens: Török Tímea Nóra, BME

TTK, Fizika Tanszék

0855   Kalmár Tamás: Nanoáramkörök rádiófrekvenciás vizsgálata szupravezető induktivitások

segítségével

Konzulens: Dr. Fülöp Gergő, BME TTK, Fizika Tanszék

0920   Balázs Péter: SiO2 rezisztív kapcsolók vezetési mechanizmusának

vizsgálata zajjelenségeken keresztül

Konzulens: Dr. Halbritter András, BME TTK, Fizika Tanszék

Konzulens: Dr. Balogh Zoltán, BME TTK, Fizika Tanszék 

0945   Kócziás Veronika: Statisztikus módszer vizsgálata az átlagos emberi szem számítógépes

modellezéséhez

Konzulens: Dr. Erdei Gábor, BME TTK, Atomfizika Tanszék 

1010 - 1030  Szünet 

1030   Pápai Tamás: Szupravezető áram-fázis reláció grafén Josephson-átmenetekben

Konzulens: Dr. Makk Péter, BME TTK, Fizika Tanszék

1055   Oyunbolor Binderiya: AlN és ScAlN vékonyrétegek reaktív

magnetronos porlasztása piezoelektronikai alkalmazások számára

Konzulens: Dr. Volk János, EK-MFA, Nanoérzékelők Laboratórium

Konzulens: Dr. Nguyen Quoc Khánh, EK-MFA, Nanoérzékelők Laboratórium

1120   Filep Zsolt: Kétdimenziós elektrongáz alapú elektromechanikus érzékelők

Konzulens: Dr. Lukács István Endre, EK-MFA, Nanoérzékelők Laboratórium

Konzulens: Dr. Volk János, EK-MFA, Nanoérzékelők Laboratórium

 


ELMÉLETI FIZIKA SZEKCIÓ

Helyszín: TEAMS, TDK TTK

csatorna

  

Zsűrielnök:     Dr.

Dóra Balázs

Zsűritagok:   Dr. Penc Karlo

                       Dr.

Kormos Márton

Titkár:           Dr. Bordács Sándor

 

0830   Kovács Panna: Királis spin-spin kölcsönhatások perturbatív elmélete: alkalmazás Mn3

atomfürtre Au(111) felületen

Konzulens: Dr. Szunyogh László, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék 

0855   Boldis Bercel: Kvantumos összefonódottsági mintázatok ábrázolása kinematikus téren

Konzulens: Dr. Lévay Péter Pál, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

0920   Krasznai Anna: Hidrodinamikai szolitonok vizsgálata

Konzulens: Dr. Takács Gábor, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék 

0945   Nagy Botond: Oszcillonok dinamikája

Konzulens: Dr. Takács Gábor, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék 

1010 - 1030  Szünet 

1030   Kalmár Tamás, Gonda Iván: Pandémia elleni védekezési stratégiák

szimulációja GPU-ra optimalizált, hálózat alapú, módosított SIR modellel

Konzulens: Dr. Török János, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

1055   Guba Zoltán: Hibatűrő kvantumkommunikáció elosztott rendszerekben

Konzulens: Dr. Pályi András, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

Konzulens: Dr. Zimborás Zoltán, BME TTK, Analízis Tanszék

1120   Szombathy Dominik: Wigner-molekulák nanocsőbeli kollektív alagutázásának elméleti

vizsgálata

Konzulens: Dr. Zaránd Gergely, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

1145   Domokos Bálint: Atomok kiszökése a optikai dipólcsapdából

Konzulens: Dr. Asbóth János, BME TTK, Elméleti Fizika Tanszék

 

KOGNITÍV TUDOMÁNYI  SZEKCIÓ

Helyszín: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJhZGQwOTYtOTVjYS00ZDdhLWFkNzAtYjBhMWZlYTg2YmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22797a485d-c431-43b5-833d-51fc83096446%22%7d


 

Zsűrielnök:    Prof. Dr. Czigler

István

Zsűritagok:   Bencze Dorottya

Franciska

                       Dr.

Zimmer Márta

Titkár:           Báthori Noémi

 

0830   GOSZTONYI CSENGE – KIRÁLY KRISTÓF – MÉSZÁROS REGINA: A szórt fény láthatósági

vizsgálata

Konzulens: Dr. Hajnal Alen, University of Southern Mississippi, Pizág

Bertalan, Urbin Ágnes, BME GPK, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika

Tanszék

0855   VASS ÁGOTA: Pozitív szkizotípia együttjárása módosult mintázat-szétválasztási és

-kiegészítési teljesítménnyel (Amplified Mnemonic

Discrimination and Attenuated Generalization is Associated with Positive

Schizotypy)

Konzulens: Prof. Dr. Racsmány Mihály, Dr. Szőllősi Ágens, Dr. Polner

Bertalan, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék

0920   HANN FLÓRA – SÖRNYEI DÁNIEL TIBOR: Eseménykódolási folyamatok vizsgálata Gilles de la Tourette-szindrómában

Konzulens: Prof. Dr. Lukács Ágnes, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék,

Prof. Dr. Németh Dezső, Tóth-Fáber Eszter, ELTE PPK, Klinikai Pszichológia és

Addiktológia Tanszék

0945   HOLKA SZILÁRD: A morális beállítódás és a kognitív rugalmasság kapcsolata

Konzulens: Dr. Darnai Gergely, Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi

Intézet

1010  - 1030      KÁVÉSZÜNET

1030   KAPUVÁRI ÉVA: Mondatfeldolgozás és statisztikai tanulás kétnyelvűeknél

Konzulens: Prof. Dr. Lukács Ágnes, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék

1055   KOLLÁR DOROTTYA MÁRIA: A statisztikai tanulás fejlődési változásai online és offline tesztekben

Konzulens: Prof. Dr. Lukács Ágnes, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék

1120   MIHALECZ IMOLA: Sérülékenységet jelző kognitív deficitek poszttraumás stressz zavarban

(PTSD): hippokampális mechanizmusok

Konzulens: Dr. Tóth Máté, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

1145   PEJTSIK DIÁNA: A szorongásos és

depresszív vonások komorbid megjelenése egér modellben

Konzulens: Varga Zoltán Kristóf, Dr. Mikics Éva, Kísérleti Orvostudományi

Kutatóintézet

1210   VARGA ZSÓFIA: Különböző arcletapogatási szemmozgásmintázat alkalmazásának hatása

veleszületett prosopagnosiás személyek arcfelismerési teljesítményére és agyi

aktivitására

Konzulens: Dr. Németh Kornél, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék


 

 

MATEMATIKA  SZEKCIÓ

Helyszín: TEAMS (BME TTK Matematika)

 

Zsürielnök:    Dr.

G. Horváth Ákos egyetemi tanár

Zsüritagok:   Dr. Karátson János

egyetemi tanár

                       Dr.

Sándor Csaba egyetemi docens

Titkár:           Dr. Hujter Mihály egyetemi docens


0830   KADLICSKÓ MÁTÉ: Véges általánosított Minkowski-elrendezések

Konzulens: Dr. Lángi Zsolt, BME

TTK, Geometria Tanszék  

0855   KÖDMÖN CSENGE LILI: Konvex

sokszög beírt sokszögeinek extremális tulajdonságai

Konzulens: Dr. Lángi Zsolt, BME

TTK, Geometria Tanszék  

0920   GYENTI BÁLINT: Új eredmények lokális automorfizmusokról

Konzulens: Dr. Molnár Lajos, BME

TTK, AnalízisTanszék  

0945   SZABÓ CSABA: Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus

dimenziója

Konzulens: Dr. Lukács Erzsébet, BME

TTK, Algebra Tanszék  

1010   szünet

1030   NGUYEN VINH HUNG : Különböző részösszegű aszimptotikus

bázisok  

Konzulens: Dr. Kiss Sándor, BME

TTK, Algebra Tanszék  

1055   KELIGER DÁNIEL: Sűrűség függő Markov-folyamatok

gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal

Konzulens: Dr. Horváth Illés Antal,

MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport

1120   PINTÉR JÓZSEF: Egy NSUCRYTPO 2019 versenyfeladat algoritmikus

továbbgondolása

Konzulens: Dr. Nagy Gábor Péter,

BME TTK, Algebra Tanszék  

1145   KARL JÁNOS: Metszési Lemma a páratlan-metszési számra

Konzulens: Dr. Tóth Géza, BME Számítástudományi

és Információelméleti Tanszék

1210   KISS JÓZSEF: Elefánt bolyongás általános lépéseloszlással

Konzulens: Dr. Vető Bálint, BME

TTK, Sztochasztika Tanszék  

 


 

NUKLEÁRIS TECHNIKA ÉS ORVOSI FIZIKA

SZEKCIÓ

Helyszín: Zoom

videokonferencia

 

Zsűrielnök:     Dr. Veres Gábor

Zsűritagok:    Boros Ildikó

                         Dr. Boross Norbert

                         Dr. Rovni István

 Titkár:            Dr. Pokol

Gergő

 

0815   Videokonferencia kezdete: Belépés, hangpróbák, megnyitás

0830   Biró Bence: Út a járvány okozta válságból egy fenntartható energiagazdálkodásba

Konzulens: Dr. Aszódi Attila, BME

TTK, Nukleáris Technikai Intézet

0855   Andorfi István: Fúziós plazmák nyalábemmissziós diagnosztikáinak zajmodellezése

Konzulens: Asztalos Örs, BME TTK,

Nukleáris Technikai Intézet

Konzulens: Dr. Pokol Gergő, BME

TTK, Nukleáris Technikai Intézet

0920   Mészáros Péter: A BME Oktatóreaktorán végzett mérések modellezése a DIREMO,

végeselem-módszeren alapuló diffúziós kóddal

Konzulens: Babcsány Boglárka, BME

TTK, Nukleáris Technikai Intézet

0945   Vavrik Márton: Tranziens MHD hullámok amplitúdójának időfüggése és mérési

bizonytalansága fúziós plazmákban

Konzulens: Dr. Pokol Gergő, BME TTK, Nukleáris Technikai Intézet

1010 - 1030  Szünet

1030   Bélteki János Benjámin: Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós

plazmafizikai mérésekhez

Konzulens: Dr. Anda Gábor, Energiatudományi Kutatóközpont

1055   Kreinicker Gábor, Sipos Bence: Ortopédiai előszűrő eszköz

tervezése

Konzulens: Dr. Szilágyi Brigitta, BME TTK, Geometria Tanszék

1120   Sipos Bence: Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése poliszomnográfiás adatok

elemzésével

Konzulens: Dr. Szilágyi Brigitta, BME TTK, Geometria Tanszék

1145   Csillag Barnabás Gellért: Spektroszkópiai mérések kiértékelése és

modellezése a Wendelstein 7-X sztellarátor alkáli atomnyaláb diagnosztikáján

Konzulens: Dr. Zoletnik Sándor, Energiatudományi Kutatóközpont