Regisztráció és bejelentkezés

Python alapú hálózat érzékenységi és döntéstámogató alkalmazás fejlesztése forgalmi modellekhez

Python alapú hálózat érzékenységi és döntéstámogató alkalmazás fejlesztése forgalmi modellekhez

Kulcsszavak: forgalmi modellezés, döntéstámogató alkalmazás, Python, hálózat érzékenység

Dolgozatom célja egy olyan döntéstámogató alkalmazás fejlesztése, amely segíti a hálózatok kritikus és érzékeny elemeinek megtalálását, amelyek lezárásával vagy kapacitásának csökkentésével romlanak a hálózaton belüli eljutási idők és lehetőségek. Ez segíthet a hálózati fejlesztések tervezésében, forgalmi szituációk kezelésében.

Munkám során ismertetem a forgalmi modellek általános felépítését, ráterhelési eljárásait, továbbá ismertetem és bemutatom az általam választott város közlekedési hálózatát és modelljét.

A szakaszok kiválasztása kétféle módon történik, az egyik esetben az algoritmus véletlenszerűen szűr és választ ki szakaszokat, szemléltetve ezzel a véletlenszerűen bekövetkezhető baleseteket, eseményeket. A másik esetben pedig különböző hálózati paraméterek alapján történik a választás, kapacitás kihasználás, szakaszon keresztülmenő relációk közötti útvonalak száma. Továbbá, egy előzetes vizsgálatot követően kiválasztom azokat a paramétereket, amelyeket figyelembe véve a legkritikusabb és érzékeny elemeket szűrhetjük ki a hálózatban.

A további vizsgálatokban ezeket a paramétereket figyelembe véve a kiválasztott szakaszokat lezárom, csökkentem a kapacitásukat, majd megnézem, hogy ez milyen mértékű veszteségeket okoz a hálózaton. Az elemzés során megnézem hogyan változtak kritikus objektumok megközelíthetőségei (pl.: korház), a hálózati szintű eljutási idők. Megvizsgálom milyen környezeti és társadalmi negatív hatásokkal járnának az egyes változtatások.

Az általam készített Python alapú programkód a fent említett algoritmus alapján elvégzi a kiválasztást, majd a ráterhelés újboli lefuttatása után automatizált módon kigyűjti a hálózati adatokat. Ezekből diagamok, táblázatok és kimutatások formájában megjeleníti a hálózati szintű eljutási időket, kritikus objektumok megközelíthetőségéhez tartozó időket, környezeti és társadalmi negatív hatásokat és az ezekből számolt veszteségeket a különböző esetekben.

szerző

  • Gosztola Anett
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Sipos Tibor
    tanszékvezető-helyettes, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

I. helyezett