Regisztráció és bejelentkezés

A gyalogos és gépjárművezető közötti kommunikáció vizsgálata és a közúti autonóm járművek szándék előrejelzési megoldásainak értékelése

Míg a jármű-jármű és a jármű-infrastruktúra kommunikációja áthidalható digitális kommunikációs technológiák és megfelelő protokoll bevezetésével, addig a jármű és a gyalogosok közötti információcsere nagyobb kihívást jelent. Ezért dolgozatomban célul tűztem ki az autonóm járművek és gyalogosok közötti kommunikáció vizsgálatát és javítását.

A tudományos szakirodalomban a legelterjedtebb eljárás a virtuális valóságban végzett szimuláció kérdőívvel egybekötve, a résztevők tapasztalatainak, érzéseinek feltérképezésére. A számomra korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások miatt a vizsgálati lehetőségek közül a kérdőív készítését ítéltem a leginkább kézenfekvőnek. Az előzetes irodalomkutatásom alapján, meghatároztam azokat a jellemző kommunikációs megoldásokat, amelyek relevánsak lehetnek a járművek és a gyalogosok közötti kommunikációban. Azzal a kérdéskörrel is foglalkoztam, hogy a járművek mely pontján helyezkedjen el a kommunikációt megvalósító panel.

A kérdőíves felmérés keretében vizsgáltam a gyalogosok jellemző közlekedési szokásait, amit érdemes figyelembe venni a kommunikációs megoldások kidolgozásakor. A humán sofőröktől érkező visszajelzések milyenségéről és egyértelműségéről alkotott véleményüket. A pillanatnyilag tapasztalható cselekedetek, szabálykövetési hajlandóság felmérése jelentősen befolyásolhatja a jövőbeni rendszer jóságát. Ezért a kérdések egy része a jelenben követett magatartásmintára irányul, míg másik részük pedig az autonóm járműtechnológiát állítja a fókuszba.

Az autonóm járművekre irányuló kérdések esetében a külső, fizikai megjelenésükre a kommunikációs lehetőségekre irányul a figyelem. Továbbá meghatároztam jellemző közlekedési szituációkat az autonóm járművekkel szemben, amelyekben a gyalogosok magatartását vizsgáltam. A kérdésekre adott válaszok alapján meghatározom, hogy mennyire állnak nyitottan az autonóm járművekhez, esetleg jobban tartanak tőle, mint egy ember által vezetett járműtől vagy sem.

Az eredmények a jövőbeni fejlesztések alapjául szolgálhatnak, külső interface konstrukciók kiindulópontja lehet. A kommunikációs felületek kialakításában, a megjelenítendő információ meghatározásában, illetve a járművön való elhelyezkedésében is iránymutatásként szolgálhat.

szerző

  • Johancsik Dóra
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csonka Bálint
    Tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Jutalom