Regisztráció és bejelentkezés

Módszertani fejlesztések a sürgősségi betegellátás értékteremtő folyamatának vizsgálatában

Manapság egyre meghatározóbb szerepet tölt be a termelésszervezés, folyamatok optimalizálása, így a logisztika is, mint olyan egyre nagyobb relevanciát nyer. Ez a tendencia a szolgáltatások területén is megfigyelhető. A fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés nevében nem lehet szimplán több erőforrást felhasználni egy folyamat fejlesztésére. Továbbá a növekvő populáció, nagyvárosok népsűrűségében történt robbanás explicit növeli a termelt javak, illetve szolgáltatások iránti igényt. Ahhoz, hogy kiszolgálják a megnövekedett igényeket, minimális területet és nyersanyagot felhasználva, előtérbe kerültek az intenzív folyamatfejlesztések. Emellett a logisztika egyik legfontosabb célja, az átfutási idő csökkentése is középpontba kerül, hiszen ez növeli a vevői elégedettséget, ami pedig nagyban befolyásolja a szolgáltatási szintet.

Az egészségügy a szolgáltatóipar azon szegmense, amely talán a legtöbbet profitálhat az átfutási idők csökkentése révén, hiszen a hozzáadott érték a „vevő” egészségének megőrzését, annak helyreállítását jelenti. Míg a termelésben is kardinális kérdés lehet az esetleges tartalékok, veszteségek feltárása, úgy egy betegellátási folyamatban komoly következménye lehet bármely anomáliának. Új irány a termelésközeli értékteremtő folyamatok optimalizálásakor alkalmazott módszertanok szolgáltatási folyamtokra való testreszabása és alkalmazása, mely új ötleteket adhat a módszertani fejlesztések tekintetében is. Ezen módszertanok alkalmazásával a dolgozatban a rendszerszintű tartalékok és veszteségek feltárását helyezzük a fókuszba, nem pedig az egyéni teljesítmények értékelését. A betegáramlás intenzitását figyelembe véve, továbbá mivel itt a legkritikusabb, hogy az ellátási folyamat gördülékenyen menjen végbe, a dolgozat középpontjába a Sürgősségi Betegellátó Osztályokat (SBO) helyezzük. Feltételezéseink szerint az SBO-n megjelenő tipikus betegutak lehetőséget adnak speciális értékáram térképezési módszerek alkalmazására is.

Az előzetes kutatások, és egy budapesti SBO-n végzett mérések, és megfigyelések elemzésén keresztül rendszerszintű elemzések kerülnek bemutatásra, melyben statisztikai módszerekkel, korrelációvizsgálattal átfutási időt befolyásoló tényezőkre világítunk rá. Emellett kísérletet teszünk annak feltárására, hogy a betegforgalmi trendeket vizsgálva mikor, értékáramot tekintve hol találhatóak szűk keresztmetszetek, és ezeket módszertani szempontból milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban kimutatni és elemezni.

szerző

  • Tóth Ádám
    Logisztikai mérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Bóna Krisztián
    egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

I. helyezett