Regisztráció és bejelentkezés

Gyakori kérdések

Kik adhatnak be TDK dolgozatot?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián első- vagy másoddiplomás alapképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti képzésben) résztvevő hallgatók vehetnek részt. Doktorandusz hallgatók illetve a kari TDK konferencia évében már végzett hallgatók még társszerzőként sem jegyezhetnek TDK dolgozatot. Ha velük közös munka alapján készül a TDK dolgozat, akkor az ő részük csak hivatkozás formájában jelenhet meg a dolgozatban.

Milyen nyelven készíthető el a dolgozat?

A dolgozatok magyar vagy angol nyelven készíthetők el. Angol nyelvű dolgozat esetén is kérjük, hogy az egyoldalas összefoglalót magyar nyelven adják be. A konferencia előadás minden esetben magyar nyelven történik, valamint a bírálatok is magyar nyelven készülnek.

Milyen terjedelmű dolgozat adható be?

A dolgozatok tipikus terjedelme 30...40 oldal. A nagyon rövid dolgozatok esetén sokszor hiányzik a megfelelő irodalomkutatás vagy a munka értékelhető leírása. A nagyon hosszú dolgozatok pedig rendszerint arról tanúskodnak, hogy a szerző nem képes a lényeget megfelelően kiemelni. A túl hosszú (több mint 50 oldal) dolgozatok esetén felmerülhet, hogy a továbbiakban az OTDK-n nem kerülnek befogadásra.

Hány társszerző illetve konzulens megadása megengedett?

Kérjük, hogy 4-nél több társszerző illetve 3-nál több konzulens semmiképpen ne szerepeljen. Ha ennél többen vettek egy kutatásban részt, akkor válasszák szét az eredményeket és adjanak be több dolgozatot. (Ha ilyen sokan valóban érdemben dolgoztak egy témán, akkor kell legyen elég muníció több dolgozat beadásához.)

Hogyan dőlnek el a helyezések?

Az egyes szekciókban elért helyezéseket a szekciók zsűrije (elnök és tagok) határozza meg. A zsűri tagjai a konferencia előtt megkapják a dolgozatokat és az írásos bírálati lapon, a mellékelt szempontok szerint pontozzák a dolgozatokat illetve kérdéseket tesznek fel, megjegyzéseket írnak. Az előadást a szekció zsűrije hallgatja meg, akik pontozzák azt a mellékelt szempontok szerint. A zsűri - a szekció elnökének vezetésével - összegzi a dolgozatra és előadásra kapott pontokat és megállapítja a rangsort. A konferenciát azonnal követő kari szintű megbeszélésen a kari szintű különdíjak (rektori, Pro Progressio) egyeztetése történik. Az írásos dolgozatok ill. az előadások pontozási szempontjai a Letöltések menüben találhatóak.

Milyen díjakra lehet számítani?

A szekciók helyezettjei (I., II., III.) valamint a dicséretet kapott hallgatók pénzjutalomban részesülnek, ezen felül további hallgatói (Rektori különdíj, Pro-Progressio különdíj stb.) és oktatói (Pro-Progressio különdíj, emlékplakett) különdíjak is a díjazás részét képezik. A szponzorok felajánlásaitól függően további különdíjak is szerepelhetnek a díjazásban. A szekciók első és második helyezettjei részt vehetnek a 2025. évi OTDK-n.

Kiknek kell regisztrálni?

A konferencia összes érintettjének regisztrálnia kell: hallgatók, konzulensek, bíráló bizottság tagjai (elnök, társelnök, titkár). A rendszerben a konzulenseknek regisztrálniuk kell ahhoz, hogy a hallgatók a dolgozat konzulenseként ki tudják választani őket! A regisztráció akkor lesz érvényes, ha a konzulens az email címét is megerősítette. A konzulensek listájában csak ezután jelenik meg az adott oktató. Sokban segíti a munkát, ha a regisztrálás után a konzulens az Adataim oldalon beállítja a személyes adatait is.