Regisztráció és bejelentkezés

"A kari TDK szervezése, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tehetséges TDK hallgatóinak hazai és nemzetközi konferencia részvételének és publikálásának támogatása" c. projektből megvalósult hallgatói kiutazások, konferencia előadások

Rövid szakmai beszámoló


A pályázati program egyik fő célja a Kari szintű TDK szervezéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a dologi kiadások fedezetének megteremtése, amelyek segítségével gördülékenyebbé és hatékonyabbá tehető a Kari TDK konferencia szervezése és lebonyolítása. A pályázati program másik fő célja a legsikeresebb TDK hallgatók eljuttatása hazai és nemzetközi konferenciákra, valamint azokon a tudományos eredményeik megjelentetése az ezzel kapcsolatos költségek fedezésével.

A Kari TDK 2015. november 17-én került megrendezésre. A Kari TDK konferencián 41 hallgató 39 dolgozattal vett részt. A hallgatók az alábbi 6 szekcióban indultak: Anyag- és járművizsgálat (5 dolgozat), Gépjárművek (7 dolgozat), Közlekedésautomatika (8 dolgozat), Közlekedésgazdaság (7 dolgozat), Közlekedésszervezés (7 dolgozat), Logisztika (5 dolgozat). 

A TDK konferencia lebonyolítását követően került sor a tehetséggondozásban, és így az elért TDK eredményekben kiemelkedő hallgatók tudományos munkájának további támogatására. Ennek keretében összesen 6 hallgató részesült hazai és nemzetközi konferencia részvétel támogatásban, amely minden esetben együtt járt tudományos publikációk megjelentetésével is. A pályázati program segítségével így összesen 1 hazai és 6 nemzetközi konferencia előadás született. A hallgatókat útiköltség térítés, szállásköltség térítés és konferencia részvételi díj támogatás formájában segítettük, valamint lehetőséget biztosítottunk az elkészített prezentáció próbájára is.


A támogatásban részesült hallgatók kutatási témái


Földes Dávid, Csiszár Csaba: A kerékpározást támogató utazói információs szolgáltatások fejlesztése

Közlekedéstudományi Konferencia, 2016. március 24-25. Győr, Magyarország

A kerékpáros közlekedés részaránya folyamatosan növekszik, miközben az információs támogatása elmarad más módokéhoz képest. A kutatás során arra kerestük a választ, hogy az adatgyűjtési technológiák fejlődése következtében rendelkezésre álló nagy mennyiségű és dinamikus adatok hogyan használhatók fel a kerékpárosok támogatására, döntéseik megkönnyítésére személyre szabott információkkal. Feltártuk a jelenlegi kerékpáros információs rendszereket, elemeztük az útvonaltervező szolgáltatásokat. Kérdőíves felméréssel vizsgáltuk az információs szolgáltatásokkal szembeni elvárásokat. A személyre szabott tájékoztatás érdekében útvonal-értékelő eljárást dolgoztunk ki, amely a kerékpáros útvonalak teljes ráfordítási értékét számítja. Az eljárás része egy hálózat értékelő algoritmus, ami a hálózati elemekhez határoz meg ráfordítási értékeket, figyelembe véve az elemek sebességbefolyásoló tulajdonságát és a felhasználói preferenciákat. Az elemek ráfordítási értékeinek összesítésével az eljárás előre definiált útvonalakat értékel. Példaterületen igazoltuk az eljárás helyességét, pontosságát; megállapítottuk, hogy az eljárás a valóságnak megfelelő értékeket szolgáltat. Az értékelő eljárás útvonaltervező szolgáltatások alapjaként hasznosítható.József Hlinka, Tamás Magyar, Zoltán Weltsch: Effect of Laser Treatment on the Wettability Between Steel and Solder Paste

33rd International Colloquium - Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, 25-27 May 2016. Zuberec-Brestová, Western Tatras, Slovakia

A forrasztási tecnológiák és a lézerrel segített gyártási technológiák a mai ipari gyártási területeken egyre nagyobb figyelmet kapnak. A kutatás célja, hogy DC01 típusú acéllemezeken végzett lézeres felületkezelésnek milyen hatása van ólommentes forraszanyag nedvesedési képességére. A lézersugaras felületkezelés után az acéllemezeken nedvesedés vizsgálatokat végeztünk SAC305 típusú forraszpasztával. A lézersugaras felületkezelés anyagszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálatához a minta metallográfiai csiszolatait fémmikroszkóppal vizsgáltuk. A nedvesedésvizsgálatok alapján 700 W lézersugár-teljesítményig a kezelt felületen a nedvesedési viszonyokban nem következett be változás. Azonban 1000 W lézerteljesítményű kezelés esetén a nedvesedés romlott. A mikroszerkezetre gyakorolt hatás az 1000 W lézerteljesítményű kezelés esetében kimutatható.Miklós Berczeli: Investigation of laser treate Cu surface layer

33rd International Colloquium - Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, 25-27 May 2016. Zuberec-Brestová, Western Tatras, Slovakia

Napjaink fejlődő iparában az alkalmazott alapanyagoknak követelménye, hogy különböző felületi tulajdonságokkal rendelkezzenek. Ilyen felületi tulajdonság például a felületi energia, ami a nedvesedési tulajdonságokkal jellemezhető. Egy alkalmazott felület módosítási eljárás például a lézersugaras besugárzás Az alapanyag felületi energiáját, úgy lehet megváltoztatni, ha különböző teljesítményű lézersugárral pásztázzuk végig. Munkánkban ezért réz alapanyag felületét kezeltük Nd: YAG szilárdtest lézerrel, különböző lézersugár teljesítmény beállításokkal (300, 600, 900 és 2500 W), annak érdekében, hogy számunkra kívánatos módon változtassuk meg a felületi tulajdonságokat. Azonban esetenként ipari követelmény, hogy úgy változtassuk meg a felhasználandó anyag felületi tulajdonságát, hogy közben a felület topográfiáját és mikroszerkezetét ne módosítsuk. Ezért, azt tűztük ki célul, hogy úgy változtassuk meg a réz szubsztrát határfelületi jelenségeit, hogy közben a felület struktúráját és felületi mikroszerkezetét ne módosítsuk/roncsoljuk. A lézersugaras besugárzás nyomait optikai mikroszkópos és pásztázó elektronmikroszkópos eljárásokkal vizsgáltuk és ezek alapján magyaráztuk a fény-anyag kölcsönhatás eredményeit.Dávid Földes, Csaba Csiszár: Concept of Future Integrated Smart Mobility

Smart Cities Symposium 2016, 26-27 May 2016. Prague, Czech Republic

A gyorsan fejlődő információs, kommunikációs és jármű (pl.: autonóm járművek) technológia olyan új szolgáltatás koncepció bevezetését teszik lehetővé a városi személyközlekedésben, amely integrálja a jelenlegi és a jövőbeli közlekedési módokat. A személyközlekedési módok közötti határok elmosódnak. A járműves mozgások egy olyan integrált közlekedési szolgáltatásban (smart mobilitiy service) vehetők igénybe, ahol a módok eltérő tulajdonságai már nem számottevőek. Az új szolgáltatás elnevezése: telematikai-bázisú megosztott igényvezérelt közforgalmú közlekedés.
Annak érdekében, hogy modellezzük ezt az új rendszert és szolgáltatást, a jelenlegi városi közlekedési módokat különböző szempontok szerint hasonlítottuk össze. Megvizsgáltuk és azonosítottuk a közlekedési és információs folyamatokban bekövetkező változásokat. A komplex rendszer funkcionális modelljét top-down Bálint Mészáros, Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna: Developing and testing a methodology for acquiring the logistical characteristics of shopping malls in Budapest, for city logistical solutions

5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, 1-3 June 2016. Krakow, Poland

Budapesten, a városi áruszállításban a bevásárlóközpontok által okozott terhelésnek jelentős szerepe van. Ezt bizonyítja, hogy Budapesten az összes kiskereskedelmi üzlet közel 10%-a bevásárlóközpontokba koncentrálódott. A forgalom és a környezetterhelés csillapítása szempontjából egy közösen szervezett anyagellátási rendszer lehet az egyik fejlesztési lehetőség, amelyben a bevásárlóközpontokban található boltok egyéni áruszállítási feladatait egy logisztikai szempontból konszolidált, új alapokra fektetett rendszer valósítja meg. Azonban minden rendszerfejlesztési koncepció alapja a jelenlegi helyzet pontos ismerete és Budapest esetében sajnos nem állnak rendelkezésre primer adatok a kezelendő problémával kapcsolatban, ezért elengedhetetlen egy olyan módszertan kidolgozása, amely alkalmazható bármely bevásárlóközpontra. Cikkünkben bemutatjuk ezt az általunk kidolgozott módszertant, valamint annak a budapesti Allee-ben megvalósult tesztelése során kapott eredményeinket, melyek bizonyítják, hogy alkalmas egy bevásárlóközpont logisztikai problémáinak és kihívásainak feltárására és számszerűsítésére.Dávid Földes, Csaba Csiszár: Revealing correspondences between bikers’ mobility and information management attributes

5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, 1-3 June 2016. Krakow, Poland

A lágy közlekedési módok fejlesztése fontos célkitűzés. A kerékpárosok részaránya, különösen a városi környezetben folyamatosan növekszik. A kerékpárosoknak szóló információs szolgáltatások fejlesztendők, mivel a jelenlegi információs támogatásuk elmarad más módokhoz képest. Kutatási célunk a mobilitási és információkezelési jellemzők feltárása és a közöttük lévő összefüggések megállapítása volt, az információs szolgáltatások fejlesztése és a kerékpáros biztonság fokozása érdekében. Adatelemzési módszert dolgoztunk ki rendszer és folyamat orientált megközelítésben saját kérdőíves kikérdezés adatait felhasználva. Az elemzés során kapott eredmények alapjául szolgálnak egy adaptív, személyre szabott információs és döntéstámogató alkalmazásnak. A feltárt személyes mobilitási jellemzők birtokában az elvégzendő egyéni beállítások száma jelentősen csökkenthető, az alkalmazás néhány személyes tulajdonság alapján is képes pontosabb és személyre szabott információt nyújtani.Gábor Pauer, Csaba Csiszár: Elektromobilitást támogató mobil alkalmazás koncepciója

5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, 1-3 June 2016. Krakow, Poland

A fenntartható közlekedési rendszer megteremtésének fontos lépése az elektromobilitás fokozatos elterjesztése. A technológiát a környezeti előnyei (zéró lokális kibocsátás, csökkenő zajterhelés) mellett azonban számos kiküszöbölendő probléma is jellemzi (pl. viszonylag rövid hatótáv, hosszú töltési idők). A széles körű elterjedést a korszerű, utazói döntéstámogató információs rendszerek is támogatják, amelyek fokozzák a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget.  Kutatásunk célja egy komplex, integrált, innovatív funkciókkal kiegészített információs alkalmazás koncepciójának kidolgozása volt. A koncepció elkészítéséhez a legjelentősebb jelenlegi applikációkat elemeztük. Megállapítottuk, hogy számos fontos, egyénre szabott funkció (pl. töltőpont foglalás, energia-hatékony útvonal tervezés) jelenleg nem elérhető. Ezen innovatív funkciók információkezelési műveleteinek megtervezését is elvégeztük.  A kidolgozott koncepció eredményeként olyan integrált információs alkalmazás fejleszthető, mely az elektromobilitáshoz kapcsolódó valamennyi művelet során valós idejű, személyre szabott támogatást nyújt a felhasználók számára.

A projekt a Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításában valósul meg (a pályázat azonosító jele: NTP-HHTDK-15-0009). A projekt címe "A kari TDK szervezése, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tehetséges TDK hallgatóinak hazai és nemzetközi konferencia részvételének és publikálásának támogatása”.