Regisztráció és bejelentkezés

Smart technológiák alkalmazása a városi rakodásszervezési folyamatokban

A városi koncentrált igénypont-halmazok kiszolgálásával, és általában a városi áruellátással kapcsolatban rengeteg kutatás született napjainkig (mind nemzetközi, mind pedig hazai szinten), melyekben sikeresen azonosításra kerültek azok problémái, valamint a szűk keresztmetszetet jelentő területek. A városi szállítások lebonyolítására már rengeteg alternatív és működő megoldás létezik, azonban a rakodások szervezése a mai napig megoldatlan problémaként van jelen mindennapjainkban. A jelenleg működő city logisztikai rendszerek esetén a korábbi kutatások során számos probléma került feltárásra, mint például a szervezetlen áruszállítás, illetve a kevés, nem megfelelő állapotban és nem megfelelő helyen lévő rakodási terület.

Eddigi kutatásom során sikerült azonosítani a fenti problémák mellett egy igen jelentős hiányosságot, mégpedig a megfelelő mélységű és minőségű adatok hiányát. A városi áruellátási hálózat fejlesztéséhez és optimalizálásához elengedhetetlen a szállítási és rakodási feladatok paramétereinek ismerete, melyek a jelenlegi helyzetben egyáltalán nem állnak rendelkezésre, így nem lehet meghatározni azt, hogy hány rakodóhelyre lenne szükség és azokat hol kéne elhelyezni a vizsgált városon belül. Eddigi kutatásom fő motivációja ez a probléma volt, melyet egy új, intelligens eszköz alkalmazásával szeretnék kompenzálni, így a jelenlegi, nem megfelelő megoldásokat smart technológia alapú megoldással lehetne helyettesíteni.

A kutatás eddigi eredménye az úgynevezett elektronikus rakodótárcsa koncepciója, mely a mindenkori rakodási szabályoknak megfelelően támogatná az áruátadási folyamatokat, kihasználva a korszerű technológiai adottságokat, mind a kijelölt rakodóhelyeken, mind pedig az azokon kívül történő rakodás során. Ez az eszköz alkalmas a jelenlegi rendszer egyszerűsítésén felül arra is, hogy nagymennyiségű, könnyen feldolgozható adatot szolgáltasson, melyek elengedhetetlenek egy közepesnél nagyobb mélyégű tervezés során.

Az elektronikus rakodótárcsa alkalmazásával megkaphatjuk az egyes rakodások között eltelt időket, illetve a rakodások időigényét, mind a járművekre, mind a rakodó területekre vetítve. Ezeken kívül információt kapunk arról, hogy hány esetben történik rakodásra kijelölt területen kívüli rakodási tevékenység, illetve, hogy milyen járművekkel végezték el a rakodásokat. Vizsgálhatjuk továbbá a rakodások intenzitását is, valamint hőtérképeket rajzolhatunk ki ezekből az adatokból a vizsgált városra vetítve, elősegítve a rakodóhelyek rendszerének hatékony kialakítását. Ezen kívül a hálózati dinamikát is felvázolhatjuk, megfigyelhetjük egyes rakodók kihasználtságát, vagyis számos fontos információt kaphatunk meg az elektronikus rakodótárcsa bevezetésével.

A kutatás továbbfejlesztése a fentiekben említett információk birtokában egy még magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthatna a felhasználóknak, hiszen a célállomások megadásával túraútvonalak tervezhetők lennének az egyes rakodóhelyek intenzitását figyelembe véve, minimalizálva a szállítási teljesítményeket. A megvalósított szállítások alapján az alkalmazás képes megmondani a szállítás költségét (beleértve az amortizáció, járműflotta és egyéb járulékos költségeket is). Az alkalmazás használatával lehetőség adódna a közösségi szállítások szervezésére, mely nagyban csökkentené a kumulált káros anyag kibocsátást a vizsgált városban, alacsonyabb költségeket és kisebb menetteljesítményeket is jelentene.

szerző

 • Domaniczki Viktória
  Járműmérnöki
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Bóna Krisztián
  egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
 • Dr. Sárdi Dávid Lajos
  egyetemi adjunktus, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

II. helyezett