Regisztráció és bejelentkezés

A budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerére vonatkozó költségstruktúra matematikai modelljének leképezése

Ez a dolgozat a budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerének költségstruktúrájának matematikai modelljének leképezéséről szól. Az elmúlt két évben kutatásunk során kidolgoztunk egy vizsgálati módszertant, mellyel három bevásárlóközpontot vizsgáltunk meg. A begyűjtött adatok lehetővé tették a jelenlegi helyzet szimulációs modellezését, és összehasonlítását új, innovatív rendszerekkel. Az elkészült, mezoszkópikus szintű szimulációs modellben a folyamatokat a városhatártól a bevásárlóközpontba való megérkezésig vizsgáltuk. A modell használatával a korábbiakban csak a fizikai paraméterek (úgy, mint áruszállítási teljesítmény, menetteljesítmény, üzemanyag és energiafogyasztás) összehasonlítása volt lehetséges, azonban bármilyen új rendszer kidolgozása és vizsgálata esetén elengedhetetlen a költségek összehasonlítása.

Ebben a dolgozatban a költségstruktúra matematikai modelljének leképezésével fogunk foglalkozni. A modell a teljes folyamatra vonatkozik, a beszállító készletétől kiindulva az üzletbe való megérkezésig, illetve az üzlet készletéig, így szükséges volt a szimulációs modellt ezekkel a komponensekkel is bővíteni, a dolgozatban ez is bemutatásra kerül. A modell kidolgozásához a három bevásárlóközpont korábbi vizsgálata során megfigyelt és felmért folyamatokat vettük alapul.

A dolgozatban először bemutatjuk a korábbi kutatásainkat és eredményeit. Ezt követően foglalkozunk a bevásárlóközpontok áruellátási rendszerének szereplőivel, valamint folyamataival, ezek alapján pedig felvázolunk egy háromdimenziós költségstruktúrát. Ezt reprezentálja a jelenlegi, illetve a konszolidáción alapuló új rendszerre vonatkozólag a dolgozatban részletesen bemutatásra kerülő költségstruktúra matematikai leképezése. Utána bemutatjuk a szimulációs modellt, különös tekintettel az új komponensekre. A dolgozat végén leírjuk, hogy hogyan integráljuk a költségstruktúra matematikai leképezését a vizsgálatokhoz számos komponenssel bővített mezoszkópikus szintű szimulációs modellünkbe. A rendszerben résztvevő vállalatok jelenlegi fajlagos költségeire nem áll rendelkezésünkre információ, azonban ennek ellenére becsült költségekkel végrehajtunk számításokat, és bemutatjuk a szimulációs futtatások során így kapott eredményeinket.

A dolgozatunk eredménye tehát a vizsgált rendszer költségstruktúrájának matematikai leképezése. Ezzel rendelkezésünkre áll egy olyan eszköz, amellyel a budapesti bevásárlóközpontok jelenlegi áruellátási rendszerét, illetve egy új, konszolidáción alapuló rendszert is tudunk vizsgálni a költségek oldaláról, ez pedig az egyik legfontosabb lesz egy új rendszer kidolgozása esetén.

szerzők

 • Sárdi Dávid Lajos Dr.
  Járműmérnöki
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

 • Róka Ádám
  Logisztikai mérnöki
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

 • Dr. Bóna Krisztián
  egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

I. helyezett