Regisztráció és bejelentkezés

Konténertermináli azonosító- és helymeghatározó rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata gazdasági szempontok figyelembevételével.

Konténertermináli azonosító- és helymeghatározó rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata gazdasági szempontok figyelembevételével.

Holló Henrietta, 5. évfolyam, hollheni@gmail.com

Dr. Bokor Zoltán, zbokor@kgazd.bme.hu

A dolgozat témájának meghatározásában jelentős szerepet játszott, hogy a mai felgyorsult világunkban egyre kiélezettebb verseny folyik a logisztikai igények megfelelő kielégítése miatt. A fogyasztói társadalmak megjelenésének és a globális piacgazdaságnak köszönhetően megváltoztak az áruszállítással kapcsolatos igények. Az áruszállítási rendszerek fejlődésével egyre gyorsabban és színvonalasabban ki lehet elégíteni ezeket az igényeket.

A logisztikai szolgáltatóknak folyamatos fejlesztésekre van szükségük ahhoz, hogy az ügyfelek számára a legmegfelelőbb szolgáltatásokat tudják nyújtani.

Az információs technológia kirobbanó térnyerésének köszönhetően mára már számos olyan lehetőség elérhetővé vált a logisztikai szolgáltatók számára, mely korábban szinte elképzelhetetlen volt. A mai információs technológiai eszközök segítségével valós idejű és pontos információkat kaphatnak az egyes logisztikai szereplők, továbbá a gyorsabb információáramlás lehetővé teszi, hogy optimálisabbá váljanak a logisztikai folyamatok.

Ezek közül az eszközök közül emelhetők ki a helyzet meghatározó rendszerek, melyek használata sokban segíti a raktár-logisztikai feladatok ellátását. Az áruk nagy területen való tárolása és sokszori átpozícionálása sok problémát jelent a logisztikai szolgáltatók számára. Az áruk tárolása során fellépő köztes pozíciók meghatározása sokszor fontos információt nyújtana a logisztikai folyamat résztvevőinek.

A korszerű információs technológiai eszközök közül a helyzet meghatározó rendszerek képesek ezeket a problémákat optimálisan kezelni, így a konténer termináli egységrakomány kezelés során is ideálisan alkalmazható módszer.

A dolgozat további szakaszában kerül sor a kombinált áruszállítás és az intermodális szállítási módok bemutatására. A konténeres áruszállítás, továbbá a konténer terminálok fejlődéstörténete kerül részletes bemutatásra. A jelentősebb külföldi és magyarországi konténerterminálok rövid elemzése után egy fiktív, magyarországi konténerterminál kerül bemutatásra. A fejezet második részében a kérdéses konténerterminál elsődleges céljai, illetve lehetőségei jelennek meg, melyeket különböző információs technológiai fejlesztések által ki is lehetne aknázni.

A következő fejezet különböző információs technológiai lehetőségeket taglal, mely módszerekkel a korábban említett fejlesztési célok megvalósíthatóvá válhatnak. A konténer termináli azonosító és helymeghatározó rendszerek közül elsőként az RFID azonosító, majd a GPS alapú helyzet meghatározó rendszer kerül bemutatásra. A termináli alkalmazhatóságuk vizsgálata után, konkrét előnyök és hátrányok figyelembe vételével kerül kiválasztásra a megfelelő információs technológiai módszer, mely alkalmazható a konténerterminál számára is.

A továbbiakban a korábban részletezett rendszerek telepíthetősége gazdasági szempontok szerint kerül vizsgálatra. A telepítés, az üzemeltetés és egyéb felmerülő költségeket figyelembe véve az a lehetséges módszer lesz kiválasztva, amely legjobban megfelelne a terminál számára. Elsődleges feltétel, hogy minél olcsóbb és megbízhatóbb rendszert telepítsen a terminál.

A dolgozat utolsó fejezetében jövőbeli becslésekre alapozva, a telepítendő rendszerrel kapcsolatos beruházás megtérülése kerül kiszámításra.

szerző

  • Holló Henrietta
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Bokor Zoltán
    egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék