Regisztráció és bejelentkezés

A SZIMmetria Kft. vállalatirányítási rendszere és fejlesztési lehetőségei

Dolgozat címe: A SZIMmetria Kft. vállalatirányítási rendszere és fejlesztési lehetőségei

Dolgozat szerzője: Tóth Ildikó (CVEUOR)

Email cím: ildus05@gmail.com

Évfolyam: 2010

Konzulens: Dr. Tokodi Jenő

Konzulens email címe: jeno.tokodi@logisztika.bme.hu

A TDK dolgozat tartalmi összefoglalója

A dolgozatom témája egy vállalatirányítási rendszer feldolgozása kis- és középvállalati szemszögből. A vizsgálatom célja: bemutatni, hogy egy ilyen méretű vállalat hogyan tudja ezt a rendszert eredményesen beültetni a vállalati életbe, és hogy milyen előnyök származnak ebből.

Mivel egy KKV szektorbeli vállalatról beszélünk, amely nem használja ki a komplett rendelkezésre álló felületet, ezért a fejlesztés lehetőségei jól kimutatkoznak. A kutatási munkám során ezeket a lehetőségeket mértem fel, és tettem rá javaslatokat.

A dolgozat felépítése egy rövid bevezető rész után a SZIMmetria Gépipari és Kereskedelmi Kft. történelmi áttekintésével kezdődik, megemlítve a vállalat indulásának körülményeit. Ezt követi a vállalati profil bemutatása a jelenlegi tevékenységek felsorolásával és a rendelkezésre álló gépállomány felvázolásával.

Ezek után az olvasó választ kaphat arra a kérdésre, hogy a vállalati életbe milyen tényezőkből kifolyólag kellett bevezetni az általa alkalmazott Infor:COM vállalatirányítási rendszert. A szoftver előnyeinek bemutatása után felvázolásra kerül a felhasználói jogkör is.

A további fejezetekben a vállalat által jelenleg alkalmazott üzleti modulok részletezésére kerül sor. Terjedelemben ez nagyobb részt tesz ki, mivel minden egyes modul alkalmazási felülete bemutatásra kerül.

A tartalmilag leghangsúlyosabb részt az 5. fejezet teszi ki, amely tartalmazza a saját kutatási munka eredményeit. Az eredmények és a tapasztalatok alapján tettem javaslatokat a vállalatirányítási rendszer továbbfejlesztési irányaira.

Az utolsó fejezetben a dolgozatomat lezáró összegző gondolatok találhatók.

csatolmány

szerző

  • Tóth Ildikó
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Tokodi Jenő
    egy. adjunktus, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést