Regisztráció és bejelentkezés

Termelési rendszerek logisztikai folyamatainak szimulációja

A mai iparvállalatok legfontosabb célja a hatékonyságnövelés és a költségek csökkentése. Ennek egyik legfontosabb eszköze lehet a logisztikai folyamatok optimalizálása és ezzel együtt az anyagmozgatásból adódó többletráfordítások minimalizálása. Ehhez nyújtanak segítséget a logisztikai szimulációk. Korábban numerikus módszereket alkalmaztak erre a célra, azonban a számítástechnika és az informatika fejlődésével együtt megjelentek olyan szimulációs szoftverek, melyek jóval pontosabb és részletesebb modellezést tesznek lehetővé és emellett használatuk is gyorsabb és egyszerűbb, mint a korábbi módszereké. Dolgozatomban vizsgálni fogom a ma használatos modellezőprogramok működési elvét és matematikai alapjait, részletesen összehasonlítva a diszkrét esemény vezérelt (DES) valamint az idővezérelt (SD) megoldás közötti különbséget. Ezen felül bemutatom az ágens alapú modellezésben (ABM) rejlő jövőbeni lehetőségeket, illetve a módszer jelenlegi korlátait. Végül az Enterprise Dynamics szoftver segítségével készítek egy rendszer szimulációt, elvégzem a rendszer optimalizálását és megvizsgálom, hogy a rendszer hogyan reagál a bemenő paraméterek változtatására.

szerző

  • Turóczi Péter
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kovács Gábor
    egyetemi adjunktus, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést