Regisztráció és bejelentkezés

DES-alapú megoldások alkalmazása a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai célú modellezésében

A TDK-dolgozatom témája egy DES-alapú, city logisztikai célú Python-alapú szimulátor működésének vizsgálata, tesztelése. Az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék City Logisztikai Kutatócsoportja már több éve foglalkozik a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszereinek szimulációs modellezésével. Ezen modellek az eddigiekben Excelben (DES--jellegű, mezoszkopikus szintű), valamint AnyLogic-ban (ágens alapú, mezoszkopikus szintű) készültek. Az eddigi modellek kapcsán több probléma is felmerült: mezoszkopikus szinten számos részletet elhanyagoltak a gyorsabb futás és hasznos adatok mielőbbi kinyerése érdekében, az Excel alapú megoldás kedvezőtlen futási időkkel rendelkezett és túlságosan robosztussá vált egy ilyen jellegű komplex rendszer vizsgálatához, az AnyLogic alapú megoldás pedig túl bonyolult volt, módosíthatósága és kezelhetősége kérdésessé vált, miközben a maximális modellméret korlátozott volt az elérhető verzióban. Ezen problémák miatt kezdett el a Kutatócsoport egy Python-alapú DES-szimulátorban dolgozni. Emellett a kutatás egyik legfontosabb célkitűzése az is, hogy az eddigi DES-szerű megoldások helyett kipróbálni, hogyan működhet egy valódi DES rendszer, mely rendelkezik a jellegzetes DES objektumokkal (entitások, források, nyelők, ki- és becsomagoló elemek), a city logisztikai mikroszkopikus szintű modellezésben.

Ennek a Python-alapú DES-modellnek a legfontosabb előnye más DES-alapú modellező rendszerekkel szemben, annak könnyű és széleskörű hozzáférhetősége volt. Dolgozatomban nem ennek a modellnek a fejlesztése lesz a fókuszban, a fő irányai kutatásomnak a modell tesztelése, vizsgálata, működésének elemzése, valamint a kimeneti adatok automatizált feldolgozásának lehetővé tétele voltak. Ezen vizsgálatok célja elsődlegesen az, hogy a jelenleg még csökkentett méretű pilot modell alapján megvalósítani tervezett teljes modell működési jellemzőinek karakterisztikáját és várható futási időit meghatározzuk, megvizsgáljuk a paraméterezhetőségét, valamint lefektessük az abból kapott kimeneti adatok feldolgozását támogató eszköz fejlesztésének alapjait. A dolgozatomban szót fogok ejteni a modellezésre kerülő city logisztikai rendszerről, valamint röviden a Kutatócsoport által fejlesztett Python-alapú DES-pilot szimulációs modell működését és szerkezetét is bemutatom. Ezek után szó esik majd a modell teszteléséről, a vizsgálatához alkalmazott módszertanokról, a futtatások eredményéről, az ezek alapján felállított következtetésekről, valamint a kimeneti adatok automatizált elemzésére szolgáló támogató Excel-VBA alapú eszköz fejlesztésének lépcsőiről, jelenállapotáról is.

szerző

 • Kövér István Bence
  Logisztikai mérnöki
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Bóna Krisztián
  egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
 • Dr. Sárdi Dávid Lajos
  egyetemi adjunktus, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom